Międzynarodowy płatny staż

 • podkarpackie
 • Praktykant/Stażysta
 • 11.01.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 10.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  Międzynarodowy płatny staż
  Graduate Programme

  IMI Hydronic Engineering

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.
  Staż płatny,
  prywatna opieka
  medyczna


  Umowa o pracę
  na 2 lata


  Zazwyczaj:
  8:00 - 16:00
   


  Wymagania

   
  • Ostatni rok studiów lub ukończone studia na kierunkach: Inżynieria mechaniczna, Elektronika, Mechatronika lub Inżynieria produkcji / przemysłowa i pokrewne
  • Doświadczenie zawodowe (wolontariat, praktyki, praca)
  • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego; znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym dla lokalizacji szwajcarskiej
  • Chęć wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich lokalizacji na okres minimum 6 miesięcy
  • Kreatywność i myślenie w kategoriach poszukiwania innowacji
  • Wysokie zaangażowanie
  • Nastawienie na rozwój, otwartość na zmiany
  • Umiejętność współpracy
   


  Zadania

   
   Skorzystaj z wyjątkowego 2-letniego programu stażowego dla absolwentów kierunków inżynierskich. Wzbogacisz swoją wiedzę dzięki przemyślanej rotacji stanowisk, będziesz uczestniczyć w rzeczywistych projektach, realizując we własnym zakresie odpowiedzialne zadania i dokładnie poznając kompletny cykl życia produktu.

   Wspólnie stworzymy fundament dla satysfakcjonującej, długoterminowej kariery w branży inżynieryjnej.

   Uczestnikom umożliwiamy rozwój w następujących obszarach:
  • Badań i rozwoju
  • Działalności operacyjnej
  • Zarządzania projektami
  • Sprzedażowym
   


  Oferujemy

    Wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego  
    Możliwość wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich fabryk na okres minimum 6 miesięcy  
    Możliwość pracy w IMI Hydronic Engineering w Polsce po zakończeniu programu  
    Doskonałą atmosferę pracy  
    Konkurencyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę na 2 lata  
    Prywatna opiekę medyczną  


  Proces rekrutacji

    Weryfikacja CV i motywacji  
    Testy online  
    Rozmowa telefoniczna w j. angielskim  
    Assessment Center w Wielkiej Brytani (pokrywamy koszty podróży i zakwaterowania)  
  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę imiplc.com/graduates.aspx
  Zachęcamy do złożenia aplikacji online:

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.

  Międzynarodowy płatny staż

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.

  Zadania:

  Skorzystaj z wyjątkowego 2-letniego programu stażowego dla absolwentów kierunków inżynierskich. Wzbogacisz swoją wiedzę dzięki przemyślanej rotacji stanowisk, będziesz uczestniczyć w rzeczywistych projektach, realizując we własnym zakresie odpowiedzialne zadania i dokładnie poznając kompletny cykl życia produktu. 

  Wspólnie stworzymy fundament dla satysfakcjonującej, długoterminowej kariery w branży inżynieryjnej.

  Uczestnikom umożliwiamy rozwój w następujących obszarach:
  • Badań i rozwoju
  • Działalności operacyjnej
  • Zarządzania projektami
  • Sprzedażowym

  Wymagania:

  • Ostatni rok studiów lub ukończone studia na kierunkach: Inżynieria mechaniczna, Elektronika, Mechatronika lub Inżynieria produkcji / przemysłowa i pokrewne
  • Doświadczenie zawodowe (wolontariat, praktyki, praca)
  • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego; znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym dla lokalizacji szwajcarskiej
  • Chęć wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich lokalizacji na okres minimum 6 miesięcy
  • Kreatywność i myślenie w kategoriach poszukiwania innowacji
  • Wysokie zaangażowanie
  • Nastawienie na rozwój, otwartość na zmiany
  • Umiejętność współpracy

  Oferujemy:

  • Wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
  • Możliwość wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich fabryk na okres minimum 6 miesięcy
  • Możliwość pracy w IMI Hydronic Engineering w Polsce po zakończeniu programu
  • Doskonałą atmosferę pracy
  • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę na 2 lata
  • Prywatna opiekę medyczną

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
  klikając w przycisk Aplikuj teraz.

  If you are enthusiastic about broadening your experience and feel ready for this challenge, please send your application letter and CV to: [email protected] and add to your application the following formula: "I hereby agree for processing the following personal information strictly for recruitment purposes in accordance with the regulation regarding the protection data passed on the following date: 29.08.97r. Dz. U. nr 133 poz. 883".

  Prosimy o dopisanie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych jak poniżej:: 

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji prowadzonej przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 
  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042531, NIP: 1250020435, dane kontaktowe: [email protected] .

  Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz lub adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: [email protected] lub na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.