Ta oferta pracy jest nieaktualna od 129 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Międzynarodowy płatny staż

 • podkarpackie
 • Praktykant/Stażysta
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  Międzynarodowy płatny staż
  Graduate Programme

  IMI Hydronic Engineering

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.
  Staż płatny,
  prywatna opieka
  medyczna


  Umowa o pracę
  na 2 lata


  Zazwyczaj:
  8:00 - 16:00
   


  Wymagania

   
  • Ostatni rok studiów lub ukończone studia na kierunkach: Inżynieria mechaniczna, Elektronika, Mechatronika lub Inżynieria produkcji / przemysłowa i pokrewne
  • Doświadczenie zawodowe (wolontariat, praktyki, praca)
  • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego; znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym dla lokalizacji szwajcarskiej
  • Chęć wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich lokalizacji na okres minimum 6 miesięcy
  • Kreatywność i myślenie w kategoriach poszukiwania innowacji
  • Wysokie zaangażowanie
  • Nastawienie na rozwój, otwartość na zmiany
  • Umiejętność współpracy
   


  Zadania

   
   Skorzystaj z wyjątkowego 2-letniego programu stażowego dla absolwentów kierunków inżynierskich. Wzbogacisz swoją wiedzę dzięki przemyślanej rotacji stanowisk, będziesz uczestniczyć w rzeczywistych projektach, realizując we własnym zakresie odpowiedzialne zadania i dokładnie poznając kompletny cykl życia produktu.

   Wspólnie stworzymy fundament dla satysfakcjonującej, długoterminowej kariery w branży inżynieryjnej.

   Uczestnikom umożliwiamy rozwój w następujących obszarach:
  • Badań i rozwoju
  • Działalności operacyjnej
  • Zarządzania projektami
  • Sprzedażowym
   


  Oferujemy

    Wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego  
    Możliwość wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich fabryk na okres minimum 6 miesięcy  
    Możliwość pracy w IMI Hydronic Engineering w Polsce po zakończeniu programu  
    Doskonałą atmosferę pracy  
    Konkurencyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę na 2 lata  
    Prywatna opiekę medyczną  


  Proces rekrutacji

    Weryfikacja CV i motywacji  
    Testy online  
    Rozmowa telefoniczna w j. angielskim  
    Assessment Center w Wielkiej Brytani (pokrywamy koszty podróży i zakwaterowania)  
  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę imiplc.com/graduates.aspx
  Zachęcamy do złożenia aplikacji online:

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.

  Międzynarodowy płatny staż

  MI Hydronic Engineering jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw IMI plc.

  Jesteśmy liderem w branży energooszczędnych rozwiązań kontroli

  klimatu w pomieszczeniach, zapewniając wydajne i wysokiej jakości produkty i usługi,

  aby efektywniej kontrolować i zabezpieczać pracę systemów HVAC.

  Zadania:

  Skorzystaj z wyjątkowego 2-letniego programu stażowego dla absolwentów kierunków inżynierskich. Wzbogacisz swoją wiedzę dzięki przemyślanej rotacji stanowisk, będziesz uczestniczyć w rzeczywistych projektach, realizując we własnym zakresie odpowiedzialne zadania i dokładnie poznając kompletny cykl życia produktu. 

  Wspólnie stworzymy fundament dla satysfakcjonującej, długoterminowej kariery w branży inżynieryjnej.

  Uczestnikom umożliwiamy rozwój w następujących obszarach:
  • Badań i rozwoju
  • Działalności operacyjnej
  • Zarządzania projektami
  • Sprzedażowym

  Wymagania:

  • Ostatni rok studiów lub ukończone studia na kierunkach: Inżynieria mechaniczna, Elektronika, Mechatronika lub Inżynieria produkcji / przemysłowa i pokrewne
  • Doświadczenie zawodowe (wolontariat, praktyki, praca)
  • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego; znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym dla lokalizacji szwajcarskiej
  • Chęć wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich lokalizacji na okres minimum 6 miesięcy
  • Kreatywność i myślenie w kategoriach poszukiwania innowacji
  • Wysokie zaangażowanie
  • Nastawienie na rozwój, otwartość na zmiany
  • Umiejętność współpracy

  Oferujemy:

  • Wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
  • Możliwość wyjazdu za granicę przynajmniej do jednej z naszych europejskich fabryk na okres minimum 6 miesięcy
  • Możliwość pracy w IMI Hydronic Engineering w Polsce po zakończeniu programu
  • Doskonałą atmosferę pracy
  • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę na 2 lata
  • Prywatna opiekę medyczną

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
  klikając w przycisk Aplikuj teraz.

  If you are enthusiastic about broadening your experience and feel ready for this challenge, please send your application letter and CV to: [email protected] and add to your application the following formula: "I hereby agree for processing the following personal information strictly for recruitment purposes in accordance with the regulation regarding the protection data passed on the following date: 29.08.97r. Dz. U. nr 133 poz. 883".

  Prosimy o dopisanie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych jak poniżej:: 

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji prowadzonej przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 
  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042531, NIP: 1250020435, dane kontaktowe: [email protected] .

  Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz lub adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: [email protected] lub na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.