Colgate-Palmolive Manufacturing Poland

Mikrobiolog

Colgate-Palmolive Manufacturing PolandO firmie

Colgate-Palmolive Manufacturing Poland

Al. Colgate 2

Świdnica

Mikrobiolog
Miejsce pracy: Świdnica
Nr ref. Lab/2020

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: Mikrobiologia, Analityka Medyczna, Biotechnologia, Biologia);
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • doświadczenie w pracy w Laboratorium będzie dodatkowym atutem;

Zadania:

 • wykonywanie badań czystości mikrobiologicznej surowców oraz gotowych produktów kosmetycznych i wyrobów medycznych;
 • pobieranie prób do badań;
 • interpretacja uzyskanych wyników;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej;

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej międzynarodowej firmie;
 • bezpośrednie zatrudnienie przez firmę Colgate-Palmolive;
 • ubezpieczenie grupowe oraz dodatkowe ubezpieczenie medyczne (Medicover) finansowane przez pracodawcę;
 • firmową stołówka z dofinansowaniem pracodawcy;
 • dopłatę do opieki stomatologicznej;
 • Fundusz Socjalny;

 

Prosimy o dopisanie w liście motywacyjnym następującej klauzuli:  

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, Al.Colgate 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach przyszłych rekrutacji. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adres e-mail: [email protected] Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niniejszej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, do czasu skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Administrator Danych Osobowych nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana CV pozostało w bazie danych Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, Al. Colgate 2, w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

„Wyrażam zgodę Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., z siedzibą w Świdnicy,
Al. Colgate 2 na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

MikrobiologNumer ref.: Nr ref. Lab/2020

Zadania:

 • wykonywanie badań czystości mikrobiologicznej surowców oraz gotowych produktów kosmetycznych i wyrobów medycznych;
 • pobieranie prób do badań;
 • interpretacja uzyskanych wyników;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej;

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej międzynarodowej firmie;
 • bezpośrednie zatrudnienie przez firmę Colgate-Palmolive;
 • ubezpieczenie grupowe oraz dodatkowe ubezpieczenie medyczne (Medicover) finansowane przez pracodawcę;
 • firmową stołówka z dofinansowaniem pracodawcy;
 • dopłatę do opieki stomatologicznej;
 • Fundusz Socjalny;

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: Mikrobiologia, Analityka Medyczna, Biotechnologia, Biologia);
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • doświadczenie w pracy w Laboratorium będzie dodatkowym atutem;

 

Prosimy o dopisanie w liście motywacyjnym następującej klauzuli:  

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, Al.Colgate 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach przyszłych rekrutacji. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adres e-mail: [email protected] Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu ochrony danych w przypadku, gdy jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niniejszej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, do czasu skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Administrator Danych Osobowych nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana CV pozostało w bazie danych Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Świdnicy, Al. Colgate 2, w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

„Wyrażam zgodę Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o., z siedzibą w Świdnicy,
Al. Colgate 2 na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ogłoszenie archiwalne