Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, adres e-mail [email protected]
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Eurofoam Polska Sp. z o.o.

Mistrz ds. układów automatyki przemysłowej

Eurofoam Polska Sp. z o.o. O firmie

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

Szczawińska 42

Zgierz

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu / k. Łódź, wchodząca w skład dużej międzynarodowej grupy kapitałowej, zajmująca się produkcją, przetwórstwem i sprzedażą pianki poliuretanowej, poszukuje kandydatów na stanowisko:

MISTRZ DS. UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
miejsce pracy: Zgierz k/ Łodzi

ZADANIA:

 • Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji w aspekcie automatyki
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek oraz awarii maszyn
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń,
 • Wdrażanie modernizacji oraz usprawnień
 • Utrzymanie maszyn w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników
 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników-organizacja i koordynacja ich pracy

WYMAGANIA:    

 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe kierunkowe
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość sterowników PLC oraz sieci (Siemens)
 • Umiejętność instalacji, konfigurowania i uruchamiania falowników (Siemens,Lenze, Danfoss)
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne SEP kat. E (do1 kV)
 • Umiejętność czytania i posługiwania się schematami elektrycznymi
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Chęć i umiejętność poznawania nowych obszarów pracy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • Praktyczna znajomość środowiska MS Office
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

OFERUJEMY:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnej i nowoczesnej firmie
 • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanych kompetencji
 • Podwyższanie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet socjalny
Oferty prosimy kierować na adres: 
Eurofoam Polska Sp. z o.o. ,
ul. Szczawińska 42;  
95 – 100 Zgierz 
lub klikając APLIKUJ pod ogłoszeniem
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, adres e-mail [email protected]
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
b. znalezienia i wyboru kandydata na stanowisko pracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
c. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dorozumianej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w lit. a. powyżej, które zostały udostępnione przez Panią/ Pana na wniosek pracodawcy lub przekazane z Pani/ Pana inicjatywy
d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana odrębnie wyrażonej zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym
Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, może Pani/ Pan tę zgodę w każdej chwili wycofać, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy oprogramowania poczty elektronicznej, podmiotom zajmującym się utrzymaniem i serwisowaniem oprogramowania, które wykorzystujemy w procesie rekrutacji oraz spółkom z grupy kapitałowej, jeżeli okaże się to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku od wyrażenia zgody lub do czasu cofnięcia zgody w zależności, co nastąpi wcześniej. Przysługuje Państwu prawo:  dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych  przenoszenia Państwa danych osobowych  wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych W razie gdybyśmy dopuścili się naruszenia przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu / k. Łódź, wchodząca w skład dużej międzynarodowej grupy kapitałowej, zajmująca się produkcją, przetwórstwem i sprzedażą pianki poliuretanowej, poszukuje kandydatów na stanowisko:

MISTRZ DS. UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
miejsce pracy: Zgierz k/ Łodzi

ZADANIA:

 • Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji w aspekcie automatyki
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek oraz awarii maszyn
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń,
 • Wdrażanie modernizacji oraz usprawnień
 • Utrzymanie maszyn w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników
 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników-organizacja i koordynacja ich pracy

WYMAGANIA:    

 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe kierunkowe
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość sterowników PLC oraz sieci (Siemens)
 • Umiejętność instalacji, konfigurowania i uruchamiania falowników (Siemens,Lenze, Danfoss)
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne SEP kat. E (do1 kV)
 • Umiejętność czytania i posługiwania się schematami elektrycznymi
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Chęć i umiejętność poznawania nowych obszarów pracy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • Praktyczna znajomość środowiska MS Office
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

OFERUJEMY:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnej i nowoczesnej firmie
 • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanych kompetencji
 • Podwyższanie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet socjalny
Oferty prosimy kierować na adres: 
Eurofoam Polska Sp. z o.o. ,
ul. Szczawińska 42;  
95 – 100 Zgierz 
lub klikając APLIKUJ pod ogłoszeniem
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Szczawińska 42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000002202, NIP 7320000726, REGON 470031686, adres e-mail [email protected]
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Panią/Pana danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
b. znalezienia i wyboru kandydata na stanowisko pracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
c. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dorozumianej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w lit. a. powyżej, które zostały udostępnione przez Panią/ Pana na wniosek pracodawcy lub przekazane z Pani/ Pana inicjatywy
d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana odrębnie wyrażonej zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym
Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, może Pani/ Pan tę zgodę w każdej chwili wycofać, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy oprogramowania poczty elektronicznej, podmiotom zajmującym się utrzymaniem i serwisowaniem oprogramowania, które wykorzystujemy w procesie rekrutacji oraz spółkom z grupy kapitałowej, jeżeli okaże się to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku od wyrażenia zgody lub do czasu cofnięcia zgody w zależności, co nastąpi wcześniej. Przysługuje Państwu prawo:  dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych  przenoszenia Państwa danych osobowych  wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych W razie gdybyśmy dopuścili się naruszenia przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne