Oferta pracy

PG BUDOWA

Mistrz montażu konstrukcji stalowych

PG BUDOWAO firmie

6 000‐9 000 zł brutto / mies.
 • podlaskie

  podlaskie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 12 lut 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie pracy zespołu pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz planowe i terminowe wykonanie zadań

 • organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań, udzielanie rad i wskazówek, zwłaszcza pracownikom młodym i nowo zatrudnionym

 • dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników, przez dopilnowanie przestrzegania instrukcji technologicznych, systematyczne szkolenie w zakresie metod pracy i kontrolę jakości jej wykonania

 • zapewnienie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania dyscypliny pracy i zakładowego regulaminu pracy przez sprawdzanie obecności pracowników na stanowiskach pracy w ciągu całej zmiany oraz niedopuszczanie do pracy osób niezdolnych do pracy

 • nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów bhp, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi

 • stwarzanie nowym, a w szczególności młodym pracownikom warunków ułatwiających adaptację do pracy i podnoszenie kwalifikacji oraz udzielanie rady i pomocy w prawidłowym wykonaniu powierzonych im zadań i właściwego gospodarowania materiałami.

 • informowanie pracowników zespołu o stawianych przed nimi zadaniach, o wynikach ich pracy, jak również o zadaniach i wynikach całego zakładu pracy

 • stwarzanie warunków dobrej współpracy pomiędzy pracownikami oraz kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich

 • wyznaczanie pracownikom zadań dodatkowych lub doraźnych, za których wykonanie może być przyznana premia

Nasze wymagania

 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

To oferujemy

 • umowę o pracę

 • niezbędne narzędzia do pracy odpowiednie do kwalifikacji wynagrodzenie

 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji ciekawych projektów budowlanych

 • kursy i szkolenia