Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Mistrz oddziału tramwajowego u Pracodawcy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26,
  nr KRS 0000406721, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
 2. sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie MZK w Toruniu Sp. z o.o to: e-mail: [email protected], tel. 604-950-369;
 3. moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
 4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 6. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 7. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

 

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, st.1, zwanego dalej: RODO).

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mistrz oddziału tramwajowego

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąO firmie

 • Bydgoszcz, Henryka Sienkiewicza 24, 87-100 Toruń, Polska

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 4 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
MZK w Toruniu Sp. z o.o.
nabór na stanowisko:
Mistrz oddziału tramwajowego
Miejsce pracy: Toruń

Obowiązki:

 • zarządzanie podległymi strukturami oddziału, w tym bezpośredni nadzór nad pracą zaplecza technicznego;
 • zapewnienie codziennego przygotowania tramwajów niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań przewozowych, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami dotyczącymi sprawności technicznej, czystości i estetyki pojazdów;
 • nadzór nad wykonywaniem planowych obsług i przeglądów technicznych, naprawami taboru oraz bieżącym usuwaniem usterek, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami jakości;
 • rekomendowanie działań korygujących i usprawnień w procesach technologicznych związanych z obsługą i naprawą pojazdów;
 • przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad planem zamówień oraz budżetem oddziału;
 • analizowanie techniczno-ekonomicznych kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, rekomendowanie działań optymalizujących;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością sporządzanej dokumentacji /m.in. technicznej i wytwórczo-rozliczeniowej;
 • nadzór nad utrzymaniem w dobrym stanie użytkowo - technicznym obiektów zakładu;
 • nadzór nad właściwą realizacją zobowiązań wynikających z umów przez dostawców usług i towarów, zgłaszanie nieprawidłowości.

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe: /kierunek elektroenergetyczny, elektrotechniczny, energetyka lub mechanika i budowa maszyn/;
 • minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem /mile widziane doświadczenie w zarządzaniu strukturami wielozespołowymi/;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z organizacją i zarządzaniem naprawami pojazdów wielkogabarytowych /mile widziane w trakcji elektrycznej/;
 • praktyczna wiedza z zakresu eksploatacji i budowy pojazdów szynowych;      
 • wysoki poziom umiejętności zarządczych;
 • rozwinięte zdolności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • rzetelność i dyspozycyjność;
 • dobra znajomość pakietu MsOffice.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę + system premiowy
 • pakiet dodatkowych benefitów (prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe, techniczne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
MZK w Toruniu Sp. z o.o.
nabór na stanowisko:
Mistrz oddziału tramwajowego
Miejsce pracy: Toruń

Obowiązki:

 • zarządzanie podległymi strukturami oddziału, w tym bezpośredni nadzór nad pracą zaplecza technicznego;
 • zapewnienie codziennego przygotowania tramwajów niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań przewozowych, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami dotyczącymi sprawności technicznej, czystości i estetyki pojazdów;
 • nadzór nad wykonywaniem planowych obsług i przeglądów technicznych, naprawami taboru oraz bieżącym usuwaniem usterek, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami jakości;
 • rekomendowanie działań korygujących i usprawnień w procesach technologicznych związanych z obsługą i naprawą pojazdów;
 • przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad planem zamówień oraz budżetem oddziału;
 • analizowanie techniczno-ekonomicznych kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, rekomendowanie działań optymalizujących;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością sporządzanej dokumentacji /m.in. technicznej i wytwórczo-rozliczeniowej;
 • nadzór nad utrzymaniem w dobrym stanie użytkowo - technicznym obiektów zakładu;
 • nadzór nad właściwą realizacją zobowiązań wynikających z umów przez dostawców usług i towarów, zgłaszanie nieprawidłowości.

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunkowe: /kierunek elektroenergetyczny, elektrotechniczny, energetyka lub mechanika i budowa maszyn/;
 • minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem /mile widziane doświadczenie w zarządzaniu strukturami wielozespołowymi/;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z organizacją i zarządzaniem naprawami pojazdów wielkogabarytowych /mile widziane w trakcji elektrycznej/;
 • praktyczna wiedza z zakresu eksploatacji i budowy pojazdów szynowych;      
 • wysoki poziom umiejętności zarządczych;
 • rozwinięte zdolności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • rzetelność i dyspozycyjność;
 • dobra znajomość pakietu MsOffice.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę + system premiowy
 • pakiet dodatkowych benefitów (prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe, techniczne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne