Mistrz Sieci

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 03.01.2018
 • Ważna jeszcze 13 dni (do 02.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.innogy Stoen Operator
Mistrz Sieci

Miejsce pracy: Warszawa

Eksploatacja Linii Kablowych i Napowietrznych WN

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym Klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

 
Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około 1 mln Klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska Sp. z o.o., która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych. Do Grupy innogy w Polsce należą farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów. 

Zadania:

 • Odpowiedzialność za organizację pracy w obszarze Eksploatacji Linii WN w tym organizacja i koordynacja napraw awaryjnych eksploatowanych urządzeń
 • Odpowiedzialność za zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległych pracowników
 • Zarządzanie podległym zespołem
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Ocena techniczna eksploatowanych urządzeń
 • Zgłaszanie wniosków modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie eksploatowanych urządzeń
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 • Współpraca ze służbami miejskimi w tym ZDM, Lasy Państwowe, Urzędy ochrony środowiska itp.
 • Prowadzenie negocjacji i uzgodnień z właścicielami terenów prywatnych
 • Kontakt z Klientami w celu ustalenia czasu i sposobu wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach znajdujących się na terenie Klienta

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektrotechnicznym
 • Doświadczenie w eksploatacji lub budowie urządzeń elektroenergetycznych
 • Znajomość technicznej specyfiki linii WN
 • Prawem przewidziane uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (grupa E i D bez ograniczeń)
 • Znajomość procesów operacyjnych  i organizacyjnych z obszaru energetyki zawodowej i przemysłu
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Wysokie zdolności interpersonalne
 • Odporność na stres
 •  Umiejętność obsługi aplikacji Excel, Word, mile widziana znajomość środowisk  GIS, SCADA, SAP
 •  Umiejętność współpracy w grupie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
 • Pracę pełna wyzwań w dynamicznie rozwijającej się branży
 • Rozwój kompetencji managerskich i narzędzi wspierających zarządzanie zespołem
 • Szeroki pakiet socjalny
 • Opiekę medyczną
aplikuj

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez innogy Polska Spółka Akcyjna zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.