Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mistrz Utrzymania Ruchu (M/K)

 • Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski), dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Senior Reliability Maintenance Engineering Technician (M/K)

  Mistrz Utrzymania Ruchu (M/K)
  Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)
  68425

  OPIS:

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Senior Reliability Maintenance Engineering Technician. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

  Osoba na stanowisku Senior Reliability Maintenance Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,
  • podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,
  • prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
  • wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
  • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,
  • wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,
  • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,
  • solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
  • doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
  • znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,
  • znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,
  • doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
  • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
  • potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
  • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,
  • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.
  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,
  • potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,
  • doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi,
  • doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.