Ta oferta pracy jest nieaktualna od 311 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mistrz Utrzymania Ruchu (M/K)

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2017-11-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Senior Reliability Engineering Technician (m/k) [Mistrz Utrzymania Ruchu]
   
  OPIS:
  Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Senior Reliability Engineering Technician mających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych i dynamicznie działających centrów logistycznych.
   
  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Osoba pracująca na stanowisku Mistrza Utrzymania Ruchu ma dopilnować przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz terminowego wykonania konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów. Ponadto należy do niej zagwarantowanie wysokiego poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe udoskonalanie rozwiązań.

  Mistrz Utrzymania Ruchu (M/K)
  Location: Poznań
  28987

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Upowszechnianie najlepszych praktyk BHP i monitorowanie działania współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich zasad
  • Podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku
  • Prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych wypełniających swoje zadania w trakcie zmiany
  • Wspieranie Kierownika Liniowego i nadzorowanie prac wykonywanych w trakcie zmiany pod jego nieobecność
  • Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym
  • Wspieranie działań na rzecz stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE
  • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych poziomach hierarchii w ramach całej organizacji

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • Wysoki poziom umiejętności z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w dziedzinie automatyki lub w złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów
  • Solidne podstawy wiedzy z zakresu systemów kontroli opartych na sterownikach PLC
  • Doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych
  • Znajomość wskaźników całkowitej efektywności i wydajności wyposażenia
  • Znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami prawa
  • Doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników
  • Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi
  • Potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją
  • Umiejętność komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym
  • Gotowość do pracy zmianowej w środowisku, w którym działalność prowadzona jest całą dobę
  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • Potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób z zespołu i wpływania na ich postępowanie
  • Potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i rodzajów pracy oraz umiejętność nadawania priorytetów wykonywanym zadaniom
  • Doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi
  • Doświadczenie w pracy w środowisku uwzględniającym wiele obiektów
  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.
   
  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
   
  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.
   
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.