Ta oferta pracy jest nieaktualna od 256 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mistrz Zmianowy

 • Brzeszcze, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 14.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa WEGLOKOKS ENERGIA powstała, by w sposób bezpieczny i trwały dostarczać ciepło do swoich odbiorców. Nasze zakłady są sukcesywnie modernizowane tak, by były nowoczesne a przede wszystkim – ekologiczne.


  Obecnie dla spółek należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA: WĘGLOKOKS ENERGIA NSE i WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

  MISTRZ ZMIANOWY
   
  Miejsce pracy: Brzeszcze
  Nr ref. MZ/BRZ

  Miejsce pracy: Ruda Śląska
  Nr ref. MZ/RŚ

  Opis stanowiska:


  1. Organizowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, AKPiA oraz urządzeń ciepłowniczych w celu zabezpieczenia przebiegu procesów produkcyjnych w Zakładzie Ciepłowniczymprzy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń i zaleceń jednostek nadrzędnych i organów kontrolnych;
  2. Nadzór nad racjonalnym produkowaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej i cieplnej;
  3. Realizowanie przeglądów, remontów i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych i ciepłowniczych;
  4. Zarządzanie zespołem podległych pracowników;
  5. Wydawanie poleceń ustnych i pisemnych związanych z remontami oraz planowymi przeglądami urządzeń elektroenergetycznych i ciepłowniczych;
  6. Współpraca z Biurem Nadzoru Eksploatacji w zakresie:
  • wykonywania obowiązków związanych ze sprawozdawczością wynikającą z  obowiązujących przepisów prawa,
  • opracowywania i zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń,
  • kontaktów z kontrahentami w zakresie: dostaw energii elektrycznej, wykonywaniem przeglądów, napraw i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznej,
  7. Uczestniczenie w opracowywaniu i weryfikacji instrukcji obsługi urządzeń elektroenergetycznych i ciepłowniczych.

  Wymagania:

   

  1. Wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku energetycznym o specjalności elektroenergetyka lub pokrewne;
  2. Doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w branży elektroenergetycznej na stanowiskach związanych z dozorem ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych w tym m. in.: stacji transformatorowo-rozdzielczych, agregatów prądotwórczych;
  3. Posiadanie doświadczenia w kierowaniu i zarządzaniu zespołem pracowników;
  4. Znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń dotyczących, obowiązków związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej;
  5. Posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci:

   

  Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż  1kV,
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
  • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.            

  6. W trakcie zatrudnienia konieczność zdobycia zaświadczeń kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci:
   

  Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  • Kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz wymienniki ciepła,
  • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
  • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
  • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.

  Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

  • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) – gaz kopalniany do 0,1 MPa,
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa do 0,1 MPa,
  • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa do 0,1 MPa,
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.      
  7. Prawo jazdy kat. B;
  8. Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

  Zapewniamy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na ryku;
  • Adekwatne do kwalifikacji wynagrodzenie;
  • Pakiet świadczeń socjalnych;
  • Możliwość rozwoju zawodowego.

  Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

   

  Stałe miejsce pracy: Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, tj. siedziba Zakład Ciepłowniczy „Brzeszcze” w Brzeszczach lub Rudzie Śląskiej a w razie potrzeby w:

  • Zakład Ciepłowniczy „Janina ” w Libiążu,
  • Zakład Ciepłowniczy „Piast” w Bieruniu,
  • Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” w Woli,
  • Zakład Ciepłowniczy „Ziemowit” w Lędzinach.
   lub Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 32
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 14.10.2018 r.
  W tytule wiadomości proszę podać numer referencyjny.