Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mistrz zmianowy elektrociepłowni

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Kierownik
 • 15.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  FENICE Poland Sp. z o.o. - lider na polskim rynku energetyki przemysłowej poszukuje kandydata na stanowisko:

  Mistrz zmianowy elektrociepłowni
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń elektrycznych i energetycznych elektrociepłowni,
  • sprawdzanie i analizę zapisów eksploatacyjnych urządzeń / sieci, podejmowanie działań w celu ograniczenia lub usunięcia skutków zakłóceń i awarii w pracy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego,
  • współpracę z mistrzami obszarowymi w zakresie utrzymania ruchu urządzeń i sieci, a w szczególności:

  ✔ ustalenie i sprawdzanie stanu zapasów części i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci,

  ✔ zgłaszanie zapotrzebowania na materiały niezbędne do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci,

  ✔ analizowanie planów remontów, przygotowywanie specyfikacji zakupowych obejmujących urządzenia i sieci,

  ✔ analizę pracy urządzeń i sieci oraz przekazywanie wniosków,

  ✔ udział w komisyjnym odbiorze urządzeń po modernizacjach, remontach i przeglądach,
  • nadzór nad rozładunkiem paliw oraz substancji chemicznych zamawianych do celów produkcyjnych,
  • nadzór nad gospodarką odpadami powstającymi podczas produkcji,
  • kierowanie, nadzorowanie i koordynację pracy podległego zespołu,
  • przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych i szkoleń okresowych BHP dla podległych pracowników

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunku energetyka, elektryka, mechanika,
  • minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • uprawnienia do dozoru i eksploatacji urządzeń grupy 2,
  • umiejętność obsługi komputera, w szczególności MS Office,
  • gotowość do pracy w ruchu ciągłym (praca zmianowa),
  • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
  • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji ryzyka.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + premia, premia urlopowa, premia świąteczna, premia efektywnościowa, nagrody jubileuszowe, dodatek do pracy w ruchu ciągłym),
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (karty Multisport, bilety do kina/teatru, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, kolonii i obozów dla dzieci, nagrody dla dzieci pracowników za wyniki w nauce, spotkania integracyjne),
  • rozwój zawodowy, możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia,
  • specjalistyczne branżowe szkolenia,
  • przyjazną atmosferę w pracy.

  Aplikacje zawierające podanie, CV należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania lub składać w siedzibie firmy: FENICE Poland Sp. z o.o., ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała.

  W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy FENICE Poland Sp. z o.o. może nastąpić bez mojej zgody.
   
  Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
   
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  1) administratorem Pana/i danych osobowych jest FENICE Poland Sp. z o.o. KRS 0000015712, Bielsko-Biała ul. Komorowicka 79A
  2) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  3) Pana/i dane osobowe dla potrzeb tej i przyszłych rekrutacji przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji
  4) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
  5) posiada Pana/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
  6) ma Pana/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla potrzeb rekrutacji.