Ta oferta pracy jest nieaktualna od 148 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Mł. Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 22.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mł. Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów
  Miejsce pracy:
  Dyrekcja Generalna Castorama,  Warszawa

  TWOJA ROLA:

   

  • Analizy HR na wewnętrzne potrzeby Castorama Polska oraz dla Grupy Kingfisher;
  • Współpraca z dostawcami usług benefitów;
  • Współpraca z Grupą Kingfisher w zakresie toczących się projektów
  • Prowadzenie spraw związanych z obsługą expatów, m.in.:
   • przygotowywanie dokumentów do rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń;
   • refakturacja kosztów;
   • przygotowywanie budżetu;
   • formalizowanie pobytu stałego.

  TWOJE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI:

   

  • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
  • Znajomość zagadnień z obszaru - wynagrodzeń, benefitów oraz expatów;
  • Znajomość programu SAP oraz pracy w środowisku międzynarodowym będzie dodatkowym atutem;
  • Dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny);
  • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
  • Dobra organizacja czasu pracy.

  MY OFERUJEMY:

   

  • pracę w miłej i twórczej atmosferze;
  • możliwość rozwoju m.in. poprzez szereg szkoleń i udział w projektach międzynarodowych;
  • bogaty pakiet socjalny i stabilność zatrudnienia.
  logos
  top

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów

  o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

   

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

   

  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.