Oferta pracy

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody. W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: [email protected] W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH S.A.

Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH S.A.O firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 13 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)

Twój zakres obowiązków

 • analiza, weryfikacja, dekretowanie dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych,

 • księgowanie dokumentów i prowadzenie rozliczeń,

 • rozliczanie operacji związanych ze środkami trwałymi,

 • rozliczanie umów leasingowych,

 • analiza i uzgadnianie sald kont,

 • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla Zarządu oraz dyrekcji,

 • potwierdzenie stanów należności i zobowiązań kontrahentów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki - preferowane ekonomiczne, matematyczne lub pokrewne,

 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • znajomość przepisów podatkowych,

 • znajomość zasad rachunkowości,

 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dobra organizacja pracy, zdolności analityczne,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Mile widziane

 • znajomość systemu eNova,

 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • możliwości zdobycia cennego doświadczenia pod okiem specjalistów i praktycznych umiejętności w rozwojowej branży,

 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia,

 • pakiet benefitów (ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, karta Multisport),

 • elastyczny czas pracy,

 • możliwość częściowej pracy zdalnej,

 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy