Informacje dla kandydatów do pracy dotyczące przetwarzania ich danych osobowych

Mając na względzie wymogi prawne w obszarze ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1040), zwanej dalej „kodeksem pracy”, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez DEMARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach (zwaną dalej „DEMARKO”).

Zgoda na przetwarzanie zwykłych danych osobowych

Informujemy, iż poprzez przesłanie do DEMARKO swoich dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, itp.) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez DEMARKO Twoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W związku z tym, nie musisz już do tych dokumentów załączać swojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DEMARKO w powyższym celu, chyba że:

 • w dokumentach aplikacyjnych zamieszczasz szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia);
 • chcesz wziąć udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DEMARKO.

W tych dwóch wymienionych powyżej sytuacjach, prosimy Cię o postępowanie zgodne z poniższymi informacjami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii

Jeśli w przesyłanych do nas dokumentach aplikacyjnych zamieszczasz szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie Twojego zdrowia), prosimy Cię o dołączenie do tych dokumentów Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie takich danych przez DEMARKO. Wymóg taki wynika z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz z art. 221b § 1 kodeksu pracy. Oświadczenie, o którym tu mowa, może mieć następującą treść:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DEMARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach moich danych osobowych szczególnych kategorii (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO) zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DEMARKO, prosimy Cię o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez DEMARKO w celu ich wykorzystania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oświadczenie, o którym tu mowa, może mieć następującą treść:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DEMARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DEMARKO.”

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że wyrażenie przez Ciebie zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo do wycofania każdej z nich w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w DEMARKO

Informujemy, że:

 1. Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest DEMARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Sądowa 19, 41-609 Świętochłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 614 - pokaż numer telefonu - 1 , NIP: 627 - pokaż numer telefonu - 5, REGON: 242 - pokaż numer telefonu - 00000, zwana dalej „Administratorem”.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi:

 • niezbędność do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego - w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w odniesieniu do innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (zgodę wyrażasz poprzez zamieszczenie takich danych w dokumentach aplikacyjnych i ich przesłanie do Administratora);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 221b § 1 kodeksu pracy) – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamieścisz takie dane (zgodę wyrażasz poprzez dołączenie do dokumentów aplikacyjnych stosownego oświadczenia złożonego w tym zakresie).

Twoje dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji – jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś na to wyraźną zgodę, tj. poprzez dołączenie do dokumentów aplikacyjnych stosownego oświadczenia złożonego w tym zakresie.

 1. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora:

 • podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, świadczącym określone usługi na rzecz Administratora, np.: kancelarii prawnej, firmie informatycznej, firmie kurierskiej, do biura rachunkowego.
 1. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, będą przetwarzane do czasu jego zakończenia. Jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. W każdym z powyższych przypadków Twoje dane osobowe nie będą jednak przechowywane dłużej niż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora udzielonej w określonym celu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Kandydat do pracy ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
 1. Wymóg podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Dodatkowe informacje:

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Młodszy/a Księgowy/a

DEMARKO Sp. z o.o. Sp. K.O firmie

DEMARKO Sp. z o.o. Sp. K.

Sądowa 19

Świętochłowice

Firma DEMARKO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. działa nieprzerwanie od niemalże 25 lat na rynku Polskim i Zagranicznym. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, liderem branży obróbki stali i produkcji naczep specjalistycznych do transportu ciężkiego.
Młodszy/a Księgowy/a
Miejsce pracy: Świętochłowice

Zakres obowiązków i wykonywanych czynności na stanowisku:

 1. Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 2. Archiwizacja dokumentów.
 3. Współpraca z osobami zarządzającymi działem finansowo-administracyjnym.
 4. Terminowe i prawidłowe księgowanie dokumentów.
 5. Prowadzenie ewidencji dla celów podatków od towarów i usług.
 6. Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej.
 7. Przygotowanie danych do sprawdzenia rejestrów VAT.
 8. Tworzenie zestawień, analiz, raportów z danych księgowych.
 9. Wsparcie przy zamknięciu okresu.
 10. Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego rocznego.
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie (wykształcenie wyższe: rachunkowość, finanse będzie dodatkowym atutem).
 2. Doświadczenie w księgowości minimum 1 rok.
 3. Mile widziana znajomość SAP Bussines ONE.
 4. Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.
 5. Znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
 6. Komunikatywność.
 7. Dokładność, sumienność, zaangażowanie.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole.
 9. Chęć poszerzania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz otwartość na zmiany.

Oferujemy:

 1. ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się polskiej firmie,
 2. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 3. możliwości rozwoju zawodowego,
 4. pracę w miłej atmosferze, w zespole ludzi z pasją.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Firma DEMARKO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. działa nieprzerwanie od niemalże 25 lat na rynku Polskim i Zagranicznym. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, liderem branży obróbki stali i produkcji naczep specjalistycznych do transportu ciężkiego.
Młodszy/a Księgowy/a

Zakres obowiązków i wykonywanych czynności na stanowisku:

 1. Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 2. Archiwizacja dokumentów.
 3. Współpraca z osobami zarządzającymi działem finansowo-administracyjnym.
 4. Terminowe i prawidłowe księgowanie dokumentów.
 5. Prowadzenie ewidencji dla celów podatków od towarów i usług.
 6. Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej.
 7. Przygotowanie danych do sprawdzenia rejestrów VAT.
 8. Tworzenie zestawień, analiz, raportów z danych księgowych.
 9. Wsparcie przy zamknięciu okresu.
 10. Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego rocznego.
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie (wykształcenie wyższe: rachunkowość, finanse będzie dodatkowym atutem).
 2. Doświadczenie w księgowości minimum 1 rok.
 3. Mile widziana znajomość SAP Bussines ONE.
 4. Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.
 5. Znajomość przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
 6. Komunikatywność.
 7. Dokładność, sumienność, zaangażowanie.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole.
 9. Chęć poszerzania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz otwartość na zmiany.

Oferujemy:

 1. ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się polskiej firmie,
 2. wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
 3. możliwości rozwoju zawodowego,
 4. pracę w miłej atmosferze, w zespole ludzi z pasją.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne