Młodszy/a Specjalista/ka ds. rozpatrywania reklamacji kartowych

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
 • rekrutacja zdalna
Młodszy/a Specjalista/ka ds. rozpatrywania reklamacji kartowychNumer ref.: NF/119/1121

Pracujemy w pionie Operacji i IT w Departamencie Kart, Reklamacji i Operacji Oddziałów Zagranicznych. Jesteśmy częścią Wydziału Reklamacji.

Poszukujemy osoby, która chciałaby dołączyć do naszego Zespołu Kart, który specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów w obszarze transakcji płatniczych.

Zadania, które przygotowaliśmy dla Ciebie to:

 • rozpatrywanie reklamacji transakcji kartą na podstawie obowiązujących przepisów Organizacji płatniczych Visa oraz MC
 • komunikacja mailowa z Akceptantami
 • księgowanie obciążeń z tytułu reklamacji
 • weryfikacja przepisów Organizacji Płatniczych VISA oraz MC w zakresie rozpatrywania reklamacji
 • komunikacja z klientami: telefoniczna, mailowa, pisemna (gdy wymaga tego proces reklamacyjny)
 • optymalizacja procesów reklamacyjnych

 

Wierzymy, że masz to COŚ:

 • znasz przepisy Organizacji Płatniczych w obszarze rozpatrywania reklamacji
 • posługujesz się językiem angielskim (min. B2)
 • poprawnie komunikujesz się w języku polskim
 • potrafisz analizować, wyciągać wnioski i podejmować decyzje
 • dobrze znasz MS Excel
 • bardzo dobrze organizujesz swoją pracę i potrafisz pracować pod presją czasu

 

Nasza oferta:

 • umowa na zastępstwo
 • dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed, karty Multisport, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie w Uniqua
 • dofinansowanie do świąt, wypoczynku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki)
 • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
 • nagroda pieniężna za zatrudnionego kandydata w ramach Programu Poleceń

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne