Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Administrator Sieci

Uniwersytet Opolski

 • ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna

Uniwersytet Opolski

plac Kopernika 11A

Opole

Twój zakres obowiązków

 • Fizyczna obsługa kablowej infrastruktury sieciowej (światłowodowej oraz STP/UTP/itp.), infrastruktury bezprzewodowej (access-pointy) oraz punktów dystrybucyjnych.

 • Obsługa zgłoszeń użytkowników oraz awarii infrastruktury sieciowej.

 • Obsługa aktywnych urządzeń sieciowych (typu: router, switch, NGFW, kontroler WLAN) tj. monitorowanie, zarządzanie, serwisowanie urządzeń.

 • Utrzymywanie dokumentacji technicznej infrastruktury sieciowej.

 • Monitorowanie usług sieciowych oraz bezpieczeństwa infrastruktury.

 • Modernizowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań w infrastrukturze sieciowej.

 • Udział w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury sieciowej.

 • Współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie bieżących zadań.

Nasze wymagania

 • Znajomość technologii okablowania miedzianego oraz światłowodowego.

 • Znajomość zasad działania sieci IP oraz protokołów TCP/IP.

 • Znajomość zagadnień sieciowych routing & switching, m.in. STP/PVRSTP/MSTP, SNMP, OSPF, EIGRP, DNS, DHCP.

 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w sieci tj. polityki bezpieczeństwa, ACL, zasady działania : NGFW, IDS, IDP, IPS.

 • Znajomość technologii i protokołów VPN.

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe lub też doświadczenie zawodowe potwierdzające posiadanie umiejętności z zakresu obsługi i administracji siecią.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 • Wysoki poziom kultury osobistej.

 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka, Telekomunikacja) będzie dodatkowym atutem

 • Certyfikaty potwierdzające wymaganą wiedzę (np. Cisco, Juniper, Fortinet).

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 • Znajomość systemów Linux na poziomie podstawowym.

 • Znajomość zagadnień związanych z automatyzacją konfiguracji.

To oferujemy

 • pracę w stabilnej instytucji,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu,

 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

 • dostęp do najnowszych technologii i urządzeń sieciowych,

 • praca w zespole specjalistów z branży IT.

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączeniu);

2. list motywacyjny,

3. Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;

4. adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. oświadczenie o niekaralności

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)

Do oferty o pracę można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów

Termin złożenia dokumentów: do dnia 02.09.2022 r. do godz. 12.00

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

• osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48, w godzinach pracy tj. 8.00-16.00;

• drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego,

• na adres e-mail: [email protected]

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Młodszy Administrator Sieci” na adres:

Uniwersytet Opolski, Centrum Informatyczne, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski to największa uczelnia w województwie Opolskim, na którą składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Przewiń do profilu firmy