Oferta pracy

Młodszy administrator systemów informatycznych

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCIO firmie

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

pI. Solidarności 1

Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Młodszy administrator systemów informatycznych

Zakres obowiązków:

 • Bezpośrednie wsparcie użytkowników systemów informatycznych eksploatowanych w Europejskim Centrum Solidarności
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych
 • Monitorowanie oraz dbanie o ciągłość działania infrastruktury informatycznej
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną serwerowni (Głównej oraz pośrednich)
 • Zarządzanie wewnętrzną centralą telefoniczną
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej tj. terminowa wymiana sprzętu oraz oprogramowania, utrzymanie wymaganych wersji oprogramowania, naprawa, modernizacja sprzętu oraz instalacja nowych urządzeń
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach LAN, WLAN, nadzór nad bezpiecznym przechowywaniem i przewarzaniem informacji w lokalnych systemach informatycznych
 • Udział w opracowywaniu standardów w zakresie utrzymania i zabezpieczania systemów teleinformatycznych
 • Współpraca z innymi komórkami w ECS w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania lokalnych systemów informatycznych oraz udzielania pomocy w obszarze wsparcia użytkowników
 • Delegowanie, koordynacja oraz nadzorowanie prac wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług informatycznych
 • Monitorowanie oraz zarządzanie środowiskiem aplikacyjnym
 • Monitorowanie oraz zarządzanie platformą witalizacyjną VMware oraz HyperV
 • Monitorowanie oraz zarządzanie środowiskiem serwerowym w ECS (systemy operacyjne oraz udostępniane przez nie usługi)
 • Zarządzanie konfiguracją sieci LAN oraz WLAN w budynku ECS
 • Monitoring i zarządzanie macierzami dyskowymi
 • Zarządzanie wykupionymi usługami hostingowymi
 • Zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa danych
 • Zarządzanie systemami kontroli dostępu oraz monitoringu budynku

Wymagania:

 • Minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość technologii sieciowych WAN\LAN\WLAN
 • Doświadczenie w zarządzaniu sieciami opartymi o rozwiązania firm Juniper, Checkpoint, Enterasys Networks
 • Doświadczenie w zarządzaniu środowiskami wirtualnymi (HYPER-V, VMware vSphere)
 • Znajomość systemów backupu danych (Veritas Backup Exec, Veeam)
 • Doświadczenie w pracy z pakietem Microsoft System Center 2012
 • Doświadczenie w instalacji i konfiguracji macierzy oraz serwerów
 • Znajomość oraz doświadczenie w systemach i usługach: Linux (Debian, Ubuntu), Windows (Workstation / Server 2008R2/2012R2 oraz rolami/usługami ActiveDirectory, DNS, DHCP, WDS, DFS, DFSR, FileServer, Print Server, Failover Cluster)
 • Praktyczna znajomość budowy komputerów, serwerów i sieci komputerowych
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz problemów użytkowników
 • Doświadczenie w zadządzaniu Exchange Server 2013/2016 

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość technologii klastrowania oraz wysokiej dostępności usług (Microsoft, Vmware, Checkpoint, Enterasys, Juniper)
 • Certyfikaty: Microsoft, VMware, Juniper, Checkpoint, Enterasys
 • Znajomość języków skryptowych PowerShell oraz VBScript

Oczekiwany profil Kandydata:

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Zdolność szybkiego uczenia się
 • Uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, współpraca
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
 • Dostęp do najnowszych technologii

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 25 września 2020.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, plac Solidarności 1, moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 
Na podstawie art.4 pkt. 11 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną”.
 
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy