Oferta pracy

Młodszy analityk danych biznesowych w Biurze maklerskim

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Młodszy analityk danych biznesowych w Biurze maklerskimNumer ref.: UGR/018/0221

W naszym Biurze maklerskim mBanku przygotowaliśmy dla Ciebie wiele ciekawych zadań:

 • opracowywanie raportów biznesowych dla kadry zarządzającej dot. działalności maklerskiej banku
 • analizy big data z zakresu transakcji na rynkach finansowych (m.in. rynki akcji, obligacji, ETF, Forex) oraz analizy danych klientowskich
 • tworzenie, rozwój i utrzymanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in. Power BI Report Server
 • analiza szeregów czasowych, trendów i korelacji, praktyczne wykorzystanie technik statystycznych, weryfikacja hipotez
 • automatyzacja i optymalizacja raportowania, w zależności od wymagań biznesowych również poprzez integrowanie danych z różnych systemów
 • stała i ścisła współpraca z właścicielami hurtowni danych
 • weryfikowanie jakości danych

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów (preferowany kierunek ścisły, w szczególności matematyka, ekonometria, metody ilościowe, big data)
 • posiadasz zaawansowaną znajomość SQL i relacyjnych baz danych
 • wiedzę z zakresu tworzenia raportów w Power BI (ew. Tableau)
 • posługujesz się co najmniej jednym językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (np. R, Python, SAS, VBA)
 • biegle posługujesz się Microsoft Excel
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz potrafisz jasno formułować wnioski
 • pracujesz dokładnie, skrupulatnie i rzetelnie

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, związanym z tworzeniem raportów biznesowych, analizą big data, data mining, machine learning, modelowaniem danych

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne