Młodszy Analityk obszaru licencji

Thesar-Pro Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

 

Opis firmy:

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w outsourcingu personalnym i procesowym. Prowadzimy kompleksową obsługę projektów wraz z dostarczeniem niezbędnych narzędzi do pracy.

Realizujemy projekty finansowe i informatyczne. Z firmami partnerskimi prowadzimy wiele wspólnych przedsięwzięć, w tym działania innowacyjne i optymalizacyjne dla naszych Kontrahentów.

Młodszy Analityk obszaru licencjiNumer ref.: 16/MłAnObLi/War

 

Opis obowiązków

 • rozpoznawanie (na bazie obserwacji własnych oraz na bazie danych zawartych w narzędziach ewidencjonujących oraz monitorujących IT zbieranych w procesie Zarządzanie Konfiguracją), a następnie weryfikacja poprawności danych oraz ich użycie w trakcie weryfikacji licencjonowania środowisk informatycznych;
 • reagowanie na niedoskonałości w danych dotyczących konfiguracji środowisk informatycznych i aktualizacja oraz  doprowadzanie danych w narzędziach do prawidłowego stanu;
 • generowanie raportów standardowych i konfigurowalnych z narzędzi informatycznych oraz w przypadku takich potrzeb i w miarę umiejętności przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi np. Power BI, SQL, itp;
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zawartości raportów, ich wyników z poszczególnymi Właścicielami Biznesowymi i Administratorami w ramach współpracy z Właścicielami Biznesowymi w celu weryfikacji i osiągnięcia pełnego zrozumienia konfiguracji środowisk informatycznych w konkretnych obszarach realizujących funkcjonalności;
 • identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z rozpoznaną architekturą i technologią oraz stosowanym oprogramowaniem w zakresie Software Asset Management. W przypadku zidentyfikowania ryzyk w oparciu o dane konfiguracyjne sporządzenia informacji o nie w postaci maila lub prezentacji ze wskazaniem proponowanych rozwiązań;
 • wsparcie projektów informatycznych przy wyborze najlepszych licencji na oprogramowania pod względem ich optymalnego wykorzystania;
 • prowadzenie komunikacji w zakresie bieżącego wdrażania prawidłowego zarządzania licencjami w OPL oraz uczestniczenie w akcjach dotyczących np. zmian modeli licencyjnych lub podpisywania umów na poziomie grupy Orange w ramach międzynarodowego projektu SAM Program dla grupy Orange.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie informatyki lub dziedzin mających bezpośredni związek z informatyką i nowymi technologiami informatycznymi;
 • znajomość platform infrastrukturalnych opartych np. o technologie Vmware, KVM lub Openstack oraz rozumienie ich relacji z aplikacjami;
 • umiejętności związane z analizami konfiguracji środowisk informatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania;
 • umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej oraz prowadzenie swobodnej komunikacji.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej nowoczesnej korporacji;
 • pracę w zespole, którego celem jest pełne wdrożenia zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management) opartego o nowoczesne narzędzia oraz dobre praktyki ISO 19 770 / ITIL / Cobit;
 • uczestnictwo w pracach zespołu międzynarodowego;
 • możliwość rozwoju kompetencji w zakresie, który doceniają wszystkie przedsiębiorstwa mające zrozumienie dla wpływu prawidłowego zarządzania na optymalne i efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami informatycznymi i możliwości obniżania kosztów utrzymania IT;
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy;
 • dostęp do szeregu specjalistów, którzy udzielają pomocy w zakresie kadrowym, finansowym i prawnym;
 • atrakcyjne pakiety świadczeń socjalnych, w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport;
 • stabilne zatrudnienie, przejrzyste warunki współpracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie;
 • elastyczne podejście do pracy -  możliwość skorzystania z równoważnego czasu pracy czy pracy zdalnej poza biurem;
 • możliwość skorzystania z kursów językowych;
 • możliwość skorzystania ze szkoleń stacjonarnych jak i E-learning’owych;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THESAR-PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Robinii 7, kod pocztowy 02-495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135260, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez firmę THESAR-PRO Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy Orange Polska S.A. w celach rekrutacyjnych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy