Oferta pracy

Młodszy Analityk Systemowy IT

KIR S.A.O firmie

KIR S.A.

Rotmistrza Witolda Pileckiego 65

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (tworzenie specyfikacji wymagań),

 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne (współpraca z biznesem),

 • projektowanie architektury systemów IT (w uwzględnieniem warstw: funkcji i danych),

 • stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie architektury systemów IT (aplikacje, integracja aplikacji),

 • identyfikacja czynników wpływających na proponowane rozwiązania uwzględniające aspekty integracji z innymi systemami,

 • zapewnianie zgodności rozwiązań teleinformatycznych z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi,

 • dokonywanie przeglądu zaprojektowanych rozwiązań oraz proponowanie usprawnień,

 • dokumentowanie funkcjonalności systemów i procesów IT i jej komponentów w ramach funkcjonujących standardów,

 • współuczestniczenie w procesach standaryzacyjnych obszaru wytwarzania i zarządzania systemami IT,

 • współpraca w zakresie tworzenia standardów systemów IT w organizacji z pozostałymi członkami zespołu.

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego (preferowane informatyczne),

 • znajomości branży finansowej (mile widziana),

 • doświadczenia w procesie wytwórczym rozwiązań w roli analityka/ projektanta/ programisty (mile widziane),

 • doświadczenia w tworzeniu/utrzymywaniu architektury systemów IT (mile widziane),

 • praktycznej znajomości języków opisu architektury takich jak: UML, czy BPMN, (pożądane SysML, Archimate),

 • praktycznej znajomości narzędzia Enterprise Architect,

 • dobrej znajomości języka angielskiego,

 • zorientowania na cel oraz samodzielności i pro aktywności w realizacji zadań,

 • własnej inicjatywy, kreatywnych poszukiwań rozwiązań,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • komunikatywności,

 • zdolności szybkiego uczenia się, poszukiwania nowych możliwości w obszarze działań.

 • dążenia do samorozwoju i budowania kompetencji w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • wyprawka szkolna

 • inicjatywy dobroczynne