Oferta pracy

Młodszy Architekt Systemów IT

KIR S.A.O firmie

KIR S.A.

Rotmistrza Witolda Pileckiego 65

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • projektowanie architektury systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi/przyjętymi standardami architektonicznymi IT,

 • projektowanie systemów z uwzględnieniem stabilności bezpieczeństwa, skalowalności i wysokiej dostępności,

 • przygotowywaniem analiz, koncepcji, projektów i architektury rozwiązań systemów informatycznych,

 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne (współpraca z biznesem) w tym prowadzenie spotkań i warsztatów,

 • nadzór nad standardami architektonicznymi i technologicznymi,

 • zapewnianie jakości i wydajności tworzonych systemów i środowisk teleinformatycznych oraz oprogramowania z zachowaniem zgodności ze standardami korporacyjnymi,

 • tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowanych środowisk i wytwarzanego oprogramowania,

 • techniczne koordynowanie wytwarzanych rozwiązań teleinformatycznych od momentu ich zaprojektowania, uzgodnienia do fazy ich dostarczenia i wdrożenia,

 • opiniowanie projektów i rozwiązań technologicznych dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz współpracę z dostawcami w zakresie budowy i integracji dostarczanych systemów w architekturze teleinformatycznej KIR.

Nasze wymagania

 • doświadczenia na stanowisku Architekta Systemów IT (mile widziane),

 • doświadczenia w projektowaniu wielowarstwowych systemów oraz doświadczenia w metodykach projektowania wytwarzania oprogramowania tj. Agile, Waterfall (mile widziane)

 • znajomości wzorców projektowych i architektonicznych oraz zagadnień bezpieczeństwa wytwarzania systemów IT,

 • znajomości narzędzi i technologii Enterprise Architect, TFS, SVN, Szyn Danych, Baz danych,

 • znajomości technologii Microsoft w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania, w szczególności MS SQL, .NET, MVC,

 • doświadczenia w projektowaniu interfejsów (SOAP, REST),

 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • zorientowania na cel oraz samodzielności i pro aktywności w realizacji zadań,

 • własnej inicjatywy, kreatywnych poszukiwań rozwiązań,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • komunikatywności,

 • zdolności szybkiego uczenia się, poszukiwania nowych możliwości w obszarze działań.

 • dążenia do samorozwoju i budowania kompetencji w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

 • doświadczenia w instytucjach finansowych będzie dodatkowym atutem.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka dla dziecka

 • wyprawka szkolna

 • inicjatywy dobroczynne