Ta oferta pracy jest nieaktualna od 193 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy asystent Wydziału

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 08.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

   zajmująca się badaniem rozwiązań klinicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz wpływu ich finansowania na budżet systemu ochrony zdrowia, będąca jedyną tego typu instytucją w Polsce, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  Młodszy asystent Wydziału

  Miejsce pracy: Warszawa

  GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

  • zarządzanie korespondencją Wydziału (przychodzącą i wychodzącą), w tym rozdzielanie, segregowanie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów, przygotowywanie korespondencji do wysyłki;
  • prowadzenie bazy tematów zleconych przez Ministra Zdrowia w zakresie zadań Wydziału;
  • przygotowywanie zestawień, raportów oraz sprawozdań dotyczących pracy Wydziału;
  • tworzenie baz danych na bieżące potrzeby Wydziału;
  • przygotowywanie notatek służbowych ze spotkań wewnętrznych;
  • przygotowywanie notatek służbowych i nagrywanie spotkań z klientami zewnętrznymi;
  • zarządzanie kalendarzem spotkań oraz przygotowywanie spotkań, dokumentacji, materiałów na spotkania, pism, prezentacji, zestawień, raportów i analiz;
  • organizowanie podróży służbowych i spotkań biznesowych;
  • realizacja zadań związanych z systematyczną weryfikacją poprawności prowadzenia elektronicznej wersji dokumentacji opracowywanej w Wydziale;
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej;
  • realizacja zadań związanych z koordynacją i nadzorem nad prawidłowością uporządkowania i zakwalifikowania dokumentacji gromadzonej i opracowywanej w Wydziale przed jej przekazaniem do Archiwum Zakładowego;
  • prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacja zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji;
  • wspieranie sekretariatu głównego w zakresie obsługi administracyjno-biurowej;
  • wykonywanie innych powierzonych zadań związanych z obsługą administracyjno – biurową;
  • szukanie i wdrażanie nowych usprawnień;
  • wspieranie zespołów analitycznych w zakresie zbierania i gromadzenia informacji w celu przeprowadzenia wstępnej oceny zleceń Ministra Zdrowia;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

  OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW/KANDYDATEK:

  • wykształecenie: wyższe
  • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office 2007-2010, w tym w szczególności arkuszem kalkulacyjnym Excel (umiejętności niezbędne: formatowanie warunkowe, sortowanie danych i filtrowanie, tworzenie tabel przestawnych, posługiwanie się formułami), Word (umiejętności niezbędne: wprowadzenie tekstu, symboli, znaków specjalnych, formatowanie tekstu, akapitów, stron, wyszukiwanie, wstawianie i praca z grafiką, diagramy, wykresy, zrzuty ekranu, odwołania – przypisy, spisy treści, odsyłacze itp.); Power Point;
  • znajomość j. angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się i prowadzenie podstawowej korespondencji;
  • sprawna obsługa sprzętu biurowego;
  • znajomość zasad prowadzenia korespondencji urzędowej;
  • umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz ustalania priorytetów;
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • samodzielność i wysoka motywacja do pracy;
  • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.

  OFERUJEMY:

  • pracę w instytucji, która ma realny wpływ na kształtowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce;
  • wynagrodzenie zgodne z doświadczeniem zawodowym i kompetencjami;
  • awans, zgodny ze ścieżką kariery i regulaminem Agencji;
  • systematyczny rozwój zawodowy i udział w szkoleniach w kraju;
  • zdobywanie wiedzy w gronie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę o systemie ochrony zdrowia;
  • pakiet socjalny dla pracownika i jego rodziny.

  PROCES REKRUTACJI:

  Proces rekrutacji odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Regulamin zatrudniania pracowników w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i wymaga realizacji wszystkich poniższych punktów:

  1. Zapoznanie się z formalnymi szczegółami oferty. Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Agencji oraz są do pobrania TUTAJ 
  2. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego - do pobrania TUTAJ
  3. Złożenie podpisanej aplikacji w wersji papierowej. Przesłanie pocztą w terminie do dnia 22.06.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Agencji), lub złożenie osobiście w sekretariacie Agencji pod adresem: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy aotmit/39/BP/18”, kompletu dokumentów wskazanego w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Agencji.