Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Młodszy Doradca Klienta Kluczowego

Komputronik Biznes Sp. z o.o.O firmie

 • ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 15 dni
  6 Marzec 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista
Komputronik Biznes

Komputronik Biznes oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw
i instytucji. Stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się części grupy Komputronik. Blisko 200 doradców, inżynierów i serwisantów w całym kraju dysponuje aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług.

Jako integrator IT, opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie grupy Komputronik i zapewniamy szybką realizację projektów.

Jeśli jesteś zorientowany na rozwój, chcesz poznać ciekawych, nastawionych na współpracę ludzi i realizować interesujące projekty, dołącz do nas!

Młodszy Doradca Klienta Kluczowego

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Przygotowywanie ofert handlowych dla naszych Klientów
 • Budowanie i rozwijanie współpracy z Klientami B2B (poprzez kontakt telefoniczny i mailowy)
 • Koordynacja procesu logistycznego i zamówień dla obsługiwanych Klientów
 • Posprzedażowa obsługa Klientów
 • Realizacja zamówień internetowych i kontakt z dostawcami
 • Pełna obsługa systemów IT stosowanych w Dziale Handlowym

 

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • Otwartości i chęci do podnoszenia swoich kompetencji
 • Komunikatywności, która pozwoli na swobodny kontakt z Klientem Biznesowym
 • Asertywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym MS Excel
 • Znajomość branży IT w zakresie Hardware i Software
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży oraz obsłudze Klientów Biznesowych z branży IT (w zakresie sprzętu IT, rozwiązań serwerowych, storage’owych oraz sieciowych wiodących producentów)

 

OFERUJEMY:

 • Pracę, do której przychodzi się z przyjemnością, bo jesteśmy zespołem fajnych ludzi
 • Stabilną pracę w uznanej na rynku firmie przy interesujących projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia za wyniki)
 • Wprowadzenie na stanowisku pracy i pakiet szkoleń (m.in. produktowych)
 • Kulturę organizacyjną wspierającą współpracę zespołową i rozwój zawodowy
 • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • Ciekawy pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, karty sportowej, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i inne)
Znajdziesz nas na:
Komputronik Biznes

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37. Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

 

Komputronik Biznes oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw
i instytucji. Stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się części grupy Komputronik. Blisko 200 doradców, inżynierów i serwisantów w całym kraju dysponuje aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług.

Jako integrator IT, opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie grupy Komputronik i zapewniamy szybką realizację projektów.

Jeśli jesteś zorientowany na rozwój, chcesz poznać ciekawych, nastawionych na współpracę ludzi i realizować interesujące projekty, dołącz do nas!

Młodszy Doradca Klienta Kluczowego

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Przygotowywanie ofert handlowych dla naszych Klientów
 • Budowanie i rozwijanie współpracy z Klientami B2B (poprzez kontakt telefoniczny i mailowy)
 • Koordynacja procesu logistycznego i zamówień dla obsługiwanych Klientów
 • Posprzedażowa obsługa Klientów
 • Realizacja zamówień internetowych i kontakt z dostawcami
 • Pełna obsługa systemów IT stosowanych w Dziale Handlowym

 

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • Otwartości i chęci do podnoszenia swoich kompetencji
 • Komunikatywności, która pozwoli na swobodny kontakt z Klientem Biznesowym
 • Asertywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym MS Excel
 • Znajomość branży IT w zakresie Hardware i Software
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży oraz obsłudze Klientów Biznesowych z branży IT (w zakresie sprzętu IT, rozwiązań serwerowych, storage’owych oraz sieciowych wiodących producentów)

 

OFERUJEMY:

 • Pracę, do której przychodzi się z przyjemnością, bo jesteśmy zespołem fajnych ludzi
 • Stabilną pracę w uznanej na rynku firmie przy interesujących projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia za wyniki)
 • Wprowadzenie na stanowisku pracy i pakiet szkoleń (m.in. produktowych)
 • Kulturę organizacyjną wspierającą współpracę zespołową i rozwój zawodowy
 • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach firmy,
 • Ciekawy pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, karty sportowej, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i inne)

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-003, przy ulicy Wołczyńskiej 37. Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail [email protected] 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

 

Ogłoszenie archiwalne