Ta oferta pracy jest nieaktualna od 229 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Doradca Klienta w Oddziale Korporacyjnym

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 05.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy Doradca Klienta w Oddziale Korporacyjnym
  miejsce pracy: Bydgoszcz
  numer referencyjny: AKU/010/0618

  Nie oczekujemy doświadczenia tylko chęci rozwoju w tym obszarze, dlatego wdrożymy Cię we wszystkie zadania i docelowo będziesz odpowiadał za:

  • Identyfikację i pozyskiwanie klientów
  • Doradztwo w zakresie produktów finansowych w oparciu o analizę potrzeb klienta
  • Cross-selling produktów Banku i Grupy Banku
  • Negocjowanie cen i warunków współpracy
  • Tworzenie strategii rozwoju współpracy klientem
  • Wstępną ocenoę kondycji finansowej klienta w kontekście udzielania produktów ryzyka
  • Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami
  • Identyfikowanie przeszkód w realizacji planów sprzedażowych
  • Współpracę w zespole sprzedażowym

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka)
  • Ogólna wiedza na temat sytuacji ekonomicznej w Polsce i zagranicą
  • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
  • Praktyczna znajomość MS Office
  • Otwartość na nowe wyzwania oraz chęć nauki
  • Zaangażowanie, odpowiedzialność
  • Komunikatywność, pewność siebie
  • Dobra organizacja pracy
  • Prawo jazdy kat. B
  • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług finansowych i obsłudze klientów lub praktyki i staże z obszaru bankowości korporacyjnej

  Co możemy Ci zaproponować?

  • Możliwość podjęcia wyzwania zawodowego oraz rozwoju swoich kompetencji w ramach Grupy mBanku
  • Pracę w poszanowaniu idei work life-balance
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, z pakietem benefitów mBanku (m.in karta multisport, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny,  kluby mBanku, mobilne narzędzia do nauki)

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.