Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy dysponent

Telewizja Polsat Sp.z o.o.O firmie

Telewizja Polsat Sp.z o.o.

Ostrobramska 77

Warszawa


TELEWIZJA POLSAT SP. Z O.O.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY DYSPONENT
odpowiedzialny za przygotowanie planu audycji telewizyjnych studyjnych i wozowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie zespołów do produkcji audycji telewizyjnych.

Oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu produkcji telewizyjnej,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • dyspozycyjności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole. 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za planowanie i organizację pracy zespołów,
 • wykształcenia z zakresu organizacji produkcji.

Oferujemy:

 • ciekawe doświadczenie w największej grupie medialno-telekomunikacyjnej w Polsce,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną i profesjonalną atmosferę.
 
Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ.
 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: [email protected]
 
W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: [email protected]

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.
 
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w Telewizji Polsat Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.
 
Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.
 
Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy