Oferta pracy

Młodszy Elektromonter Pogotowia

ENEA OperatorO firmie

 • Dębno, zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Enea Operator to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Enea. Jesteśmy nowoczesnym Pracodawcą, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Spółki opiera się na dystrybucji energii elektrycznej oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy ponad 4 tysiące silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo.
 
Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków- złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.
 
Więcej o nas na stronie www.operator.enea.pl. 
 
ENEA Operator Sp. z o.o./ Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski/ Rejon Dystrybucji Dębno/ Dział Majątku Sieciowego/ Posterunek Energetyczny Dębno informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:
Młodszy Elektromonter Pogotowia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 • Wykonywanie czynności łączeniowych na sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.
 • Realizowanie zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń i usuwaniem awarii w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn.
 • Wykonywanie planowych zabiegów eksploatacyjnych i inwestycyjnych na sieci elektroenergetycznej.
 • Wymiana osprzętu linii kablowych nn, zabezpieczeń SN i nn w sieci elektroenergetycznej oraz aparatury w rozdzielniach, złączach i szafkach nn.
 • Usuwanie zagrożeń dla życia i zdrowia w sieci elektroenergetycznej.
 • Realizowanie zadań związanych z techniczną obsługą odbiorców.
 • Prowadzenie pojazdu służbowego.
 • Czynności związane z organizacją bezpiecznej pracy na urządzeniach elektroenergetycznych.

WYMAGANIA: 

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym/pokrewnym,
 • Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki,
 • Świadectwo kwalifikacyjne E,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości,
 • Gotowość do pracy zmianowej i pełnienia dyżurów domowych,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera. 

MILE WIDZIANE: 

 • Doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej/energetycznej,
 • Uprawnienia UDT na żuraw, podest ruchomy, koparkę,
 • Prawo jazdy kat. C+E.

CECHY OSOBOWOŚCI: 

 • Dokładność, sumienność i zaangażowanie w realizację zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie,
 • Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

INFORMACJE:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021r.
 • Miejsce pracy – Dębno
 • Nr referencyjny ogłoszenia: 15/2021

W przypadku doświadczenia na podobnym stanowisku oraz wysokich kwalifikacji zawodowych istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter Pogotowia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, klikając w przycisk Aplikuj w terminie do: 15.03.2021r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: [email protected]
2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne