Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Młodszy Elektronik/Elektronik/Specjalista ds. Radiokomunikacji

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 10 maj 2020
 • Specjalista

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Elektronik/Elektronik/Specjalista ds. RadiokomunikacjiNumer ref.: 30/2020

Główne zadania na stanowisku:

 • Nadzorowanie działania powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego.
 • Przygotowanie powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego do pracy
 • Dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego.
 • Usuwanie awarii powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej pracy nadzorowanych urządzeń.
 • Składanie meldunków do Dyżurnego Technika w CZRL Warszawa o usterkach i  nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń oraz o zaobserwowanych incydentach, wypadkach i zdarzeniach specyficznych dla ATM.
 • Powiadomienie przełożonego o awarii i/lub naprawa urządzenia lub wezwanie serwisu albo wykonawcy urządzenia.
 • Powiadomienia właściwej służby operacyjnej o wycofaniu z użytkowania oraz przywróceniu do użytkowania obsługiwanego systemu, zarówno w przypadku wyłączeń planowanych, jak i usterek.
 • Współpraca przy wyjaśnianiu incydentów, wypadków i zdarzeń specyficznych dla ATM, nieprawidłowości w działaniu systemów i urządzeń, funkcjonowaniu procedur oraz przy przeglądach ośrodków i systemów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (preferowane kierunki: elektronika, teleinformatyka, radiokomunikacja, informatyka, elektrotechnika, automatyka i robotyka i inne pokrewne z dziedziny techniki)
 • dla stanowiska Młodszego Elektronika, przy wykształceniu wyższym - 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Młodszego Elektronika, przy wykształceniu średnim -   2 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Elektronika, przy wykształceniu wyższym - 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Elektronika, przy wykształceniu średnim -  5 lat doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Specjalisty, przy wykształceniu wyższym - 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • dla stanowiska Specjalisty, przy wykształceniu średnim - 8  lat doświadczenia zawodowego,
 • dobra znajomość języka angielskiego (min B1) – poziom znajomości języka będzie weryfikowany wewnętrznym testem – warunek konieczny,
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność praca w zespole
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • sumienność, innowacyjność, samodzielność

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 31.03.2020

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy