Oferta pracy

Młodszy Elektronik/Specjalista ds. Teletransmisji/Transmisji Danych

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy w Gdańsku na stanowisku:

Młodszy Elektronik/Specjalista ds. Teletransmisji/Transmisji DanychNumer ref.: ABZA/1381/20

Kluczowe zadania na stanowisku:

 1. Dostarczanie usług dla dla użytkowników biurowych w organizacji w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do zasobów sieci LAN - zapewnienie wsparcia użytkownikom w dostępie do sieci.
 2. Wsparcie dla administratorów systemów biznesowych w obszarze dostępu do sieci strukturalnej oraz sieci LAN.
 3. Monitorowanie i utrzymywanie systemów operacyjnych.
 4. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej.
 5. Diagnozowanie i monitorowanie sieci LAN/WAN/WLAN, usuwanie awarii, wymiana urządzeń sieciowych i rekonfiguracja elementów sieci.
 6. Nadzór nad powierzonymi urządzeniami sieciowymi oraz systemami transmisji danych.
 7. Utrzymanie strukturalnej sieci komputerowej. 
 8. Wsparcie dla administratorów sieci LAN/WAN.
 9. Współpraca przy zakupie urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych, udział w komisjach przetargowych.
 10. Koordynacja prac ze współpracownikami i innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń nadzorowanych przez dział.
 11. Udział w grupach projektowych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane o profilu telekomunikacyjnym i/lub sieci komputerowych)
 • wykształcenie wyższe: 1 rok doświadczenia w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Elektronika, 4 lata doświadczenia w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty
 • wykształcenie średnie techniczne: 2 lata doświadczenia w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Elektronika; 8 lat doświadczenia w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość urządzeń sieciowych firmy Cisco
 • wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca sieci LAN/WAN, WiFi oraz umiejętność konfigurowania oraz rozwiązywania problemów z urządzeniami sieciowymi: przełączniki, routery, access pointy
 • znajomość protokołów sieciowych
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • dokładność, umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów pod presją czasu
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym znajomość podstaw systemu Linux/UNIX

Oferujemy:

 • pakiet świadczeń zdrowotnych dla pracownika
 • atrakcyjne świadczenia ubezpieczeniowe
 • uczestnictwo w kursach językowych krajowych i zagranicznych
 • pakiety socjalne dla pracownika i członków rodziny
 • kursy doskonalenia zawodowego
 • dofinansowania do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz wypoczynku pracownika i członków rodziny

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 13.12.2020 r. 

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawa, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.

Informujemy, iż spotkamy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy