Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • Katowice

  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 5

Twój zakres obowiązków

 • Rozliczanie udzielonego dofinansowania oraz kontrola zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”, w tym:

 • Kontrolowanie wykorzystania przez beneficjentów dofinansowania udzielanego na realizację: modernizacji źródeł ciepła, instalacji grzewczych, montażu odnawialnych źródeł energii, docieplenia budynków, wymiany okien i drzwi,

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji m.in. w zakresie: pomiarów powierzchni przegród budowlanych podlegających termomodernizacji i systemów grzewczych budynków, które zostały zgłoszone przez beneficjentów do dofinansowania oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności,

 • Przeprowadzanie kontroli porealizacyjnej dofinansowanych zadań, wraz z oceną wykonanego zakresu rzeczowego i sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności, wraz z oceną ich realizacji, wnioskami i zaleceniami,

 • Sprawdzanie faktur i innych dokumentów dotyczących płatności ze środków udzielonych beneficjentom pod względem formalnym i merytorycznym,

 • Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych kontroli i składanie w tym zakresie sprawozdań Zarządowi Funduszu,

 • Sprawdzanie pod względem kompletności i rzetelności sporządzonych przez beneficjentów rozliczeń ich analiza i na tej podstawie inicjowanie wypłaty udzielanego dofinansowania,

 • Sporządzanie informacji z realizacji umów,

 • Bieżąca obsługa systemu informatycznego w zakresie rejestracji i analizy danych wynikających z zawartych umów, w tym między innymi: aktualizacji terminów realizacji zadań, osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych, itp.

 • Monitorowanie wykonywania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z zawartych umów i podejmowanie czynności mających na celu ich egzekwowanie,

 • Prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z powierzonych obowiązków,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe lub posiadany status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich;

 • Umiejętność analizy danych finansowych i operacyjnych;

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office);

 • Dyspozycyjność (praca w siedzibie WF oraz na terenie województwa śląskiego);

 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i wysoka kultura osobista;

 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B.

Mile widziane

 • Preferowane wykształcenie: techniczne lub ekonomiczne lub inne wyższe: uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie w/w kierunków lub posiadanym doświadczeniem zawodowym: w pracy w instytucjach lub podmiotach na stanowisku związanym z ochroną środowiska;

 • Doświadczenie zawodowe: preferowane w co najmniej jednym z obszarów: budownictwa, instalacji sanitarnych, energetyki, w jednym z zakresów wykonywanych czynności: projektowania, kierowania robotami budowlanymi/instalacyjnymi, nadzorem lub rozliczaniem inwestycji, obsługi programów finansowanych ze środków publicznych, wdrażania lub rozliczania projektów krajowych lub unijnych;

 • Staż pracy: preferowane w wyżej opisanym zakresie;

 • Uprawnienia i egzaminy zawodowe: preferowane studia podyplomowe lub świadectwo ukończenia kursu z zakresu: audytingu energetycznego w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków, uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub nadzoru;

 • Znajomość języków obcych: angielski .

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 12.07.2022
 • email

  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], w tytule maila należy wpisać nr ref. MIRCP/06/22 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej WFOŚiGW w Katowicach).

  [email protected]
 • pocztą

  oznaczonych hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MIRCP/06/22” w terminie do dnia 12 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Katowicach) - pod adresem:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie

 • wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach ;

 • list motywacyjny;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach.

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru:

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/06/22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk:

Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze- pięć stanowisk

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Katowicach oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Przewiń do profilu firmy