Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1371 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 2015-02-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  poszukuje kandydatów na dwa stanowiska:

  Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony
  Atmosfery i Powierzchni Ziemi

  Miejsce pracy: Katowice
  Region: śląskie
  Numer referencyjny: MIOA/02/15


  Wymagania niezbędne  stawiane kandydatom:

  1. wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o kierunku energetyka lub inżynieria środowiska i specjalności
   w zakresie gospodarki cieplnej;
  2. posiadanie prawa jazdy kat. B;
  3. znajomość  obsługi komputera i pakietu MS Office.

  Wymagania  dodatkowe:

  1.  umiejętność organizacji pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

  Ramowy  zakres  zadań  i  obowiązków na  stanowisku:  

  • kwalifikacja wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w zakresie formalno-prawnym;
  • analiza wniosków pod względem efektów ekologicznych  i rzeczowych;
  • przygotowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania do organów WFOŚiGW.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys  i list motywacyjny (koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon  kontaktowy);   życiorys winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i  spełnienie wymogów kwalifikacyjnych; 
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  Inne informacje:

  • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
  • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu  zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
  • dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi pięcioma najlepszymi, ulegają zniszczeniu po okresie trzech miesięcy od terminu upowszechnienia informacji o wyniku naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.


  Osoby  zainteresowane  prosimy o składanie  wymaganych  dokumentów  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref.  MIOA/02/15”  w  terminie  do  dnia 25 lutego 2015 r.  w   kancelarii WFOŚiGW      za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio  ( decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 ) - pod adresem: 

  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19

  Termin składania aplikacji do dnia 25 lutego 2015 r.

  ( Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska – Tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.1232  z  późn. zm.)

                                                                                                                              

  .