Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy inżynier ds. technicznych

 • Starachowice, świętokrzyskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-05-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cersanit II S.A. poszukuje:

  Młodszy inżynier ds. technicznych

  miejsce pracy: Starachowice

  Co będzie należało do obowiązków pracownika?

  • Planowanie prac remontowo – inwestycyjnych.
  • Sprawowanie nadzoru nad bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli.
  • Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji.
  • Przygotowywanie procedur z zakresu TPM.
  • Analiza i rozwiązywanie problemów technicznych.
  • Kontakt serwisowy z dostawcami maszyn i części.
  • Dokonywanie usprawnień linii w celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
  • Raportowanie danych technicznych do przełożonego.

  Czego oczekujemy od kandydatów?

  • Wykształcenia technicznego o profilu automatyk lub pokrewnym.
  • Zdolności analizy problemów oraz wdrażania planów naprawczych.
  • Umiejętności czytania schematów elektrycznych i rysunku technicznego.
  • Uprawnień SEP na poziomie obsługi i konserwacji lub gotowość do ich zdobycia.
  • Mile widziane doświadczenie w zakładzie produkcyjnym na podobnym stanowisku.
  • Znajomości pakietu MS Office.
  • Rzetelności, punktualności, odpowiedzialności oraz dyspozycyjności.
  • Kreatywności i samodzielności w działaniu.
  • Prawa jazdy kategorii B.

  Co oferujemy swoim pracownikom?

  Pracę w młodym i dynamicznym zespole w stabilnej firmie o zasięgu międzynarodowym
  Dofinansowanie do kart rekreacyjno-sportowych
  Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej obejmującej Pracownika i jego Rodzinę.
  Pakiet socjalny

  Nauka języka obcego w godzinach pracy

  Ubezpieczenie grupowe -

  oferta dla Pracownika i członka Rodziny

  Bezpłatny dostęp do platformy e-lerningowej do nauki języka obcego dla Pracownika i Członka Rodziny
  Jasny i oparty o cele system premiowy

  Elatyczne godziny pracy;

  krótsze piątki - dłuższe weekendy

  Okolicznościowe świadczenia pieniężne
  Możliwość projektowania i wdrażania własnych rozwiązań

  Możliwość uzyskania dodatkowych nagród za udział w programach pracowniczych

  Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
   
  ,, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2.”.

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit II S.A. informuje ,iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000070746, NIP 664-18-20-711, REGON 290991709 kapitał zakładowy: 30 000 000 zł (opłacony w całości).
  2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
  3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
  Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 1

  Szanowni Państwo,
  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – „RODO”) uprzejmie informujemy, że Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Józefa Bema 2 jest administratorem Państwa danych osobowych.
  Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Cersanit II S.A.
  Cel i podstawa przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartej umowy w celu wykonywania jej warunków. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy.
  Udostępnianie danych
  Zebrane dane mogą być udostępniane przez Cersanit II S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Cersanit II S.A. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Cersanit II S.A. na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na polecenie Cersanit II S.A.
  Przekazywanie danych poza EOG
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartych umów do czasu zakończenia ich realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, gdy przetwarzamy takie dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

  1 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  Mają Państwo prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Cersanit II S.A. w sprawie decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany.
  Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.