Oferta pracy

Młodszy Inżynier IT/Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaO firmie

 • Lublin, lubelskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Młodszy Inżynier IT/Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej
Numer ref.: nr ref.: Analityk IT ARiMR/DI/45/21

Miejsce pracy: Lublin

nr ref.: Analityk IT ARiMR/DI/45/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 3 osoby/3 etaty – umowa o pracę  

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • zbieranie wymagań biznesowych,
 • modelowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania/projekt techniczny
 • tworzenie dokumentacji analitycznej,
 • udział w testach akceptacyjnych i wewnętrznych,
 • wspieranie użytkowników w bieżącej pracy w systemach IT.

 Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego lub systemowego
 • Znajomość UML i BPMN
 • Znajomość tworzenia zapytań SQL
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych oraz wymagań (przypadki użycia, modele danych, diagramy stanów itd.)

Uwaga: Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.
Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość JIRA i Confluence
 • Podstawowa znajomość zasad web design/UX/UI/Usability oraz narzędzi do tworzenia makiet
 • Znajomość UML i BPMN potwierdzona certyfikatami
 • Dbałość o szczegóły
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy 

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: Analityk IT ARiMR/DI/45/21

 

osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem:  Analityk IT ARiMR/DI/45/21

 

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem:Analityk IT ARiMR/DI/45/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne