Oferta pracy

Młodszy Kierownik Projektu

Budner Inwestycje sp. z o.o.O firmie

Budner Inwestycje sp. z o.o.

Mariana Kołodzieja 53A

Gdańsk

 
Firma deweloperska, prowadząca od lat inwestycje mieszkaniowe w Trójmieście
i inwestycje komercyjne w całej Polsce,
w związku z dynamicznym rozwojem, 
poszukuje osoby do pracy na stanowisko:
Młodszy Kierownik Projektu

OPIS STANOWISKA:

 • organizowanie i udział w procesie kontraktowania podwykonawców robót budowlanych i dostawców materiałów
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji budowy, w tym dokumentacji pomocniczej (karty materiałowe), dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
 • nadzorowanie jakości, terminowości realizowanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną i wytycznymi umownymi
 • współpraca z Kierownikiem Budowy przy sporządzaniu harmonogramów generalnych i szczegółowych
 • udział w procesach administracyjnych związanych z kierowanymi inwestycjami, w szczególności udział w uzyskiwaniu Pozwolenia Na Użytkowanie
 • bieżąca, ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy i Kierownikiem Projektu
 • w zależności od potrzeb czasowe lub stałe objęcie funkcji Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i pokrewnymi aktami prawnymi
OFERUJEMY:
 • stabilną pracę w przyjaznym zespole, w firmie o profilu deweloperskim
 • niezbędne narzędzia pracy
 • dopłatę do karty Multisport

 

WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy obiektów kubaturowych – budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego
 • dobre umiejętności organizacyjne, planistyczne, interpersonalne
 • dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office
Idealny kandydat to osoba posiadająca doświadczenie wykonawcze na stanowisku Kierownika Budowy dotyczące kompleksowej realizacji obiektów kubaturowych mieszkaniowych wielorodzinnych, która jest zainteresowana poszerzaniem wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania całym procesem budowlanym (od fazy projektowej, poprzez zdobywanie uzgodnień i decyzji administracyjnych, kontraktowanie i realizację, aż do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie) pod nadzorem doświadczonego Kierownika Projektu.
Aplikanci proszeni są o podanie przedziału oczekiwanego wynagrodzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Budner Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku).

Informujemy, że Administratorem danych jest Budner Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 18. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W powyższym celu wskazujemy następujące dane kontaktowe: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy