Thesar-Pro Sp. z o.o.

Młodszy Kierownik Projektu

Thesar-Pro Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 2 maj 2020
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik
THESAR-PRO Sp. z o.o.
top

 

Opis firmy:

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w outsourcingu personalnym i procesowym. Prowadzimy kompleksową obsługę projektów wraz z dostarczeniem niezbędnych narzędzi do pracy.

Realizujemy projekty finansowe i informatyczne. Z firmami partnerskimi prowadzimy wiele wspólnych przedsięwzięć, w tym działania innowacyjne i optymalizacyjne dla naszych Kontrahentów.

Młodszy Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
14/MłKiePro/War

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie projektami lub wątkami projektów złożonych, technologicznymi, organizacyjnymi i sprzedażowymi w obszarze infrastruktury informatycznej;
 • Planowanie i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
 • Terminowa realizacja zadań w projektach (skuteczność operacyjna);
 • Zapewnienie jakości dostarczanych produktów projektowych;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i biznesowym;
 • Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępów prac w projektach.

 

Kompetencje wymagane:

 • Umiejętność jednoczesnego prowadzenia (koordynowania) wielu zadań projektowych;
 • Ogólna merytoryczna znajomość technologii, architektury i rynku infrastruktury informatycznej (w szczególności orientacja w zakresie usług cloud computing);
 • Umiejętność identyfikacji wymagań klienta, oraz ich przełożenia na zadania projektowe;
 • Umiejętność budowy dobrych relacji i motywowania zespołu projektowego dla skutecznego dostarczania produktów projektu w założonym terminie i jakości;
 • Ogólna znajomość zasad zarządzania projektami;
 • Język angielski bardzo dobry w mowie (prowadzenie telekonferencji z międzynarodowym zespołem projektowym) i piśmie, preferowany techniczny w dziedzinie IT.

 

Cechy osobowości:

 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i operatywność;
 • Dobra współpraca w grupie;
 • Komunikatywność;
 • Ukierunkowanie na realizację celu / osiągnięcie wyniku / dostarczenie produktu;
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań;
 • Umiejętność pracy wielowątkowej (symultanicznej);
 • Asertywność;
 • Skrupulatność.

 

Oferujemy:

 • Oferujemy rozwój kariery zawodowej w kierunkach: Project Management, Project Portfolio Management;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia dzięki pracy w międzynarodowej korporacji;
 • Praca w zgranym zespole, pod opieką doświadczonych kierowników projektów;
 • Praca w długoterminowych projektach lokalnych i międzynarodowych;
 • Dostęp do szeregu specjalistów, którzy udzielają pomocy w zakresie kadrowym, finansowym i prawnym;
 • Atrakcyjne pakiety świadczeń socjalnych, w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport;
 • Stabilne zatrudnienie, przejrzyste warunki współpracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Elastyczne podejście do pracy -  możliwość skorzystania z równoważnego czasu pracy czy pracy zdalnej poza biurem;
 • Możliwość skorzystania z kursów językowych;
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń stacjonarnych jak i E-learning’owych;

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydat może być studentem (np. ostatniego roku) – preferowane kierunki techniczne (IT, telco).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THESAR-PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Robinii 7, kod pocztowy 02-495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135260, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez firmę THESAR-PRO Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy Orange Polska S.A. w celach rekrutacyjnych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Opis firmy:

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w outsourcingu personalnym i procesowym. Prowadzimy kompleksową obsługę projektów wraz z dostarczeniem niezbędnych narzędzi do pracy.

Realizujemy projekty finansowe i informatyczne. Z firmami partnerskimi prowadzimy wiele wspólnych przedsięwzięć, w tym działania innowacyjne i optymalizacyjne dla naszych Kontrahentów.

Młodszy Kierownik ProjektuNumer ref.: 14/MłKiePro/War

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie projektami lub wątkami projektów złożonych, technologicznymi, organizacyjnymi i sprzedażowymi w obszarze infrastruktury informatycznej;
 • Planowanie i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
 • Terminowa realizacja zadań w projektach (skuteczność operacyjna);
 • Zapewnienie jakości dostarczanych produktów projektowych;
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i biznesowym;
 • Monitorowanie i raportowanie operacyjne postępów prac w projektach.

 

Kompetencje wymagane:

 • Umiejętność jednoczesnego prowadzenia (koordynowania) wielu zadań projektowych;
 • Ogólna merytoryczna znajomość technologii, architektury i rynku infrastruktury informatycznej (w szczególności orientacja w zakresie usług cloud computing);
 • Umiejętność identyfikacji wymagań klienta, oraz ich przełożenia na zadania projektowe;
 • Umiejętność budowy dobrych relacji i motywowania zespołu projektowego dla skutecznego dostarczania produktów projektu w założonym terminie i jakości;
 • Ogólna znajomość zasad zarządzania projektami;
 • Język angielski bardzo dobry w mowie (prowadzenie telekonferencji z międzynarodowym zespołem projektowym) i piśmie, preferowany techniczny w dziedzinie IT.

 

Cechy osobowości:

 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i operatywność;
 • Dobra współpraca w grupie;
 • Komunikatywność;
 • Ukierunkowanie na realizację celu / osiągnięcie wyniku / dostarczenie produktu;
 • Umiejętność priorytetyzacji zadań;
 • Umiejętność pracy wielowątkowej (symultanicznej);
 • Asertywność;
 • Skrupulatność.

 

Oferujemy:

 • Oferujemy rozwój kariery zawodowej w kierunkach: Project Management, Project Portfolio Management;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia dzięki pracy w międzynarodowej korporacji;
 • Praca w zgranym zespole, pod opieką doświadczonych kierowników projektów;
 • Praca w długoterminowych projektach lokalnych i międzynarodowych;
 • Dostęp do szeregu specjalistów, którzy udzielają pomocy w zakresie kadrowym, finansowym i prawnym;
 • Atrakcyjne pakiety świadczeń socjalnych, w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport;
 • Stabilne zatrudnienie, przejrzyste warunki współpracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Elastyczne podejście do pracy -  możliwość skorzystania z równoważnego czasu pracy czy pracy zdalnej poza biurem;
 • Możliwość skorzystania z kursów językowych;
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń stacjonarnych jak i E-learning’owych;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THESAR-PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Robinii 7, kod pocztowy 02-495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135260, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez firmę THESAR-PRO Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy Orange Polska S.A. w celach rekrutacyjnych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydat może być studentem (np. ostatniego roku) – preferowane kierunki techniczne (IT, telco).

 

Ogłoszenie archiwalne