INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY
 
Administrator danych
Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest:
Benefit Systems International Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, (dalej zwana “My”, “Nas”), która przetwarza Twoje dane jako Kandydata biorącego udział w aktualnym procesie rekrutacyjnym.
 
Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych
Możesz się z nami skontaktować:
 • drogą pocztową na adres: Benefit Systems International Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem na kopercie “Dane osobowe”
 • lub przesyłając e-maila z zapytaniem na adres naszego Inspektora Ochrony Danych osobowych: [email protected]
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymamy je bezpośrednio od Ciebie: w przesłanym nam CV, liście motywacyjnym lub zostały nam przekazane, w trakcie spotkania z Tobą w naszej siedzibie.
 
…i do czego je wykorzystujemy?
Twoje dane zawarte w CV oraz pozyskane w trakcie prowadzonego procesu rekrutacyjnego służą do:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonych obecnie, bądź w przyszłości (jeśli się dodatkowo na to zgodzisz),
 • w celu kontaktu z Tobą w obecnym jak i przyszłym procesie rekrutacyjnym,
W oparciu o jakie zasady (podstawy prawne) przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o zgody jakie zostaną nam udzielone przez Ciebie.
 
Czy musisz nam podać swoje dane?
Abyśmy mogli uwzględnić Cię w procesach rekrutacyjnych, jakie prowadzimy aktualnie lub które będziemy prowadzić w przyszłości, niezbędne jest podanie Twoich danych osobowych przedstawionych w ogólnie przyjętym formacie CV. Pamiętaj, że sam decydujesz o zakresie danych jakie chcesz nam przekazać.
 
Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane są przekazywane:
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi, działające w naszymi imieniu (pracujące dla nas na co dzień w trakcie realizacji procesów rekrutacyjnych),
 • naszej „spółce matce”, która wspiera nas w procesie rekrutacji, tj.: Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe (w ograniczonym zakresie) podmiotom, które zapewniają nam wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe. W szczególnych okolicznościach możemy także udostępniać Twoje dane osobowe organom publicznym, w celach wynikających z obowiązującego prawa.
Wszystkie wyżej wymienione podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w dużym skrócie: nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej).
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowujemy do czasu, gdy nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie lub do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w której bierzesz udział. Dane pozyskane od osób udzielających referencji na Twój temat (gdy zbieramy je na Twoją prośbę), są przetwarzane do momentu ustania przetwarzania Twoich danych osobowych lub do czasu wycofania Twojej zgody (zgodnie z zasadami opisanymi w zdaniu poprzednim).
Twoje dane mogę być też przechowywane przez okres wynikający z prawa w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy.
W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. “rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, objętych kontrolą.
 
Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych przez nas Twoich danych?
Szanując Twoje podstawowe prawa i wolność oraz dbając o nasze wysokie standardy ochrony prywatności, zobowiązujemy się spełnić wszystkie Twoje prawa wynikające z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj.:
 • prawo do wycofania wyrażonych przez Ciebie zgód,
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia swoich danych osobowych – to znaczy prawo do otrzymywania od nas Twoich danych osobowych w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym i czytelnym formacie informatycznym.
 
Możesz także przekazać swoje dane innemu Administratorowi danych lub poprosić nas o ich przeniesienie do niego. Będziemy mogli jednak tego dokonać, tylko wtedy, gdy transfer tych danych jest technicznie przez nas możliwy, a wskazany przez Ciebie inny Administrator zgodzi się na ich otrzymanie.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami.
(Dane kontaktowe zostały podane w części “Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych”).
 
Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.
Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w naszych systemach informatycznych, jednakże nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, a wyłącznie decyzjom podejmowanym przez naszych pracowników. Tym samym działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.
BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL sp. z o.o.

Młodszy Kontroler Finansowy

BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL sp. z o.o.O firmie

BENEFIT SYSTEMS INTERNATIONAL sp. z o.o.

Młynarska 8

Warszawa

top

W BSI zajmujemy się MultiSportem na rynkach zagranicznych. Jesteśmy obecni w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego zespołu i poszukujemy osób, które chciałyby do niego dołączyć.

Dyscyplina: Analizy/Finanse
Zawodnik: Miejsce na Twoje imię i nazwisko – Młodszy Kontroler Finansowy
Miejsce: Warszawa, ul. Młynarska 8/12

START, czyli czym się zajmiesz:

 • Przygotowywaniem raportów i analiz finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Udziałem w przygotowywaniu budżetów, prognoz i monitorowaniu ich wykonania
 • Współpracą z Księgowością przy procesie zamknięcia miesiąca, kwartału i roku
 • Doskonaleniem, bieżącą aktualizacją i wdrażaniem procedur oraz narzędzi kontrolingowych
 • Dokonywaniem podsumowań, opracowań zbiorczych, informacji dla różnych poziomów decyzyjnych

Jeśli jesteś gotowy/a podjąć wyzwanie i przyłączyć się do Nas - czytaj dalej :)

Kwalifikacje:

 • Posiadasz co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu, rachunkowości finansowej i zarządczej?
 • Znasz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat, oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych nie mają przed Tobą tajemnic?
 • Lubisz dynamiczne i różnorodne środowisko pracy?
 • Szybko przystosowujesz się do zmian priorytetów?
 • Bez problemu łapiesz wspólny rytm z zespołem oraz innymi osobami, z którymi współpracujesz w organizacji?
 • Jesteś samodzielny?
 • Efektywnie korzystasz z Excela?
 • Komunikujesz się w języku angielskim przynajmniej na poziomie C1?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco, wydajesz się być idealnym zawodnikiem :)

META:

 • Na mecie czeka Cię zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem podstawowym oraz systemem premiowym
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
 • Jesteśmy różni i lubimy wstawać o różnych porach - pracę zaczynamy między 8:00 a 9:00 i cenimy sobie work-life balance
 • Poziom energii uzupełniamy aromatyczną kawą i herbatą oraz owocami w biurze 
 • Na większy głód mamy 30-minutowe przerwy, które wliczamy do czasu pracy. Korzystamy wtedy z karty BenefitLunch,
 • Możesz skorzystać z dofinansowania nauki w szkołach wyższych oraz platformy interaktywnej do nauki języka angielskiego
 • Mamy dla Ciebie darmową kartę MultiSport oraz możliwość zakupu karty dla Twoich najbliższych
 • Otrzymasz dostęp do programu kafeteryjnego MyBenefit oraz tańsze bilety do kina i teatru
 • Twój weekend będzie dłuższy – w piątki pracujemy krócej
aplikuj
bottom

W BSI zajmujemy się MultiSportem na rynkach zagranicznych. Jesteśmy obecni w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego zespołu i poszukujemy osób, które chciałyby do niego dołączyć.

Dyscyplina: Analizy/Finanse
Zawodnik: Miejsce na Twoje imię i nazwisko – Młodszy Kontroler Finansowy
Miejsce: Warszawa, ul. Młynarska 8/12

Kwalifikacje:

 • Posiadasz co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze kontrolingu, rachunkowości finansowej i zarządczej?
 • Znasz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat, oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych nie mają przed Tobą tajemnic?
 • Lubisz dynamiczne i różnorodne środowisko pracy?
 • Szybko przystosowujesz się do zmian priorytetów?
 • Bez problemu łapiesz wspólny rytm z zespołem oraz innymi osobami, z którymi współpracujesz w organizacji?
 • Jesteś samodzielny?
 • Efektywnie korzystasz z Excela?
 • Komunikujesz się w języku angielskim przynajmniej na poziomie C1?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco, wydajesz się być idealnym zawodnikiem :)

START, czyli czym się zajmiesz:

 • Przygotowywaniem raportów i analiz finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Udziałem w przygotowywaniu budżetów, prognoz i monitorowaniu ich wykonania
 • Współpracą z Księgowością przy procesie zamknięcia miesiąca, kwartału i roku
 • Doskonaleniem, bieżącą aktualizacją i wdrażaniem procedur oraz narzędzi kontrolingowych
 • Dokonywaniem podsumowań, opracowań zbiorczych, informacji dla różnych poziomów decyzyjnych

Jeśli jesteś gotowy/a podjąć wyzwanie i przyłączyć się do Nas - czytaj dalej :)

META:

 • Na mecie czeka Cię zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem podstawowym oraz systemem premiowym
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
 • Jesteśmy różni i lubimy wstawać o różnych porach - pracę zaczynamy między 8:00 a 9:00 i cenimy sobie work-life balance
 • Poziom energii uzupełniamy aromatyczną kawą i herbatą oraz owocami w biurze 
 • Na większy głód mamy 30-minutowe przerwy, które wliczamy do czasu pracy. Korzystamy wtedy z karty BenefitLunch,
 • Możesz skorzystać z dofinansowania nauki w szkołach wyższych oraz platformy interaktywnej do nauki języka angielskiego
 • Mamy dla Ciebie darmową kartę MultiSport oraz możliwość zakupu karty dla Twoich najbliższych
 • Otrzymasz dostęp do programu kafeteryjnego MyBenefit oraz tańsze bilety do kina i teatru
 • Twój weekend będzie dłuższy – w piątki pracujemy krócej

Ogłoszenie archiwalne