Młodszy Koordynator ds. Windykacji Terenowej

 • Lublin, lubelskie
 • Jana Sawy 6, 20-632 Lublin, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-08-23
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 2019-09-22)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.
   
   
  Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
  Młodszy Koordynator ds. Windykacji Terenowej
  Miejsce pracy: Lublin

  Zadania na stanowisku:

  • Planowanie i nadzorowanie pracy zespołu agentów terenowych
  • Przeprowadzanie kontroli bezpośrednich na dedykowanych terenach
  • Rekrutowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych dla agentów
  • Kontrolowanie wyników pracy agentów terenowych
  • Weryfikowanie rozliczeń finansowych z agentami

  Wymagania:

  • Minimum średnie wykształcenie
  • Mile widziana wiedza praktyczna z zakresu windykacji oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem (min. 1 rok na podobnym stanowisku)
  • Dobra znajomość obsługi MS Office (w szczególności MS Excel);
  • Asertywność, umiejętności negocjacyjne
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
  • Odporność na stres
  • Gotowość do wyjazdów służbowych
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjny system premiowy oparty o osiągnięte wyniki
  • Pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego
  • Pracę w zgranym i dynamicznym zespole
  • Grupowe ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, prywatny pakiet medyczny, owocowe dni

  Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

  INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KREDYT INKASO S.A.
  O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH
  Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w
  Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: Maciej
  Bartkowski [adres e-mail: [email protected]].
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
  przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie
  przepisu prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
  stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do
  kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Administrator otrzymał Pani/Pana dane w chwili złożenia nam CV.
  5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia,
  wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego
  zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Legal Process Administration sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów
  z Grupy Kredyt Inkaso;
  b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia
  dokumentów)
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu obsługi procesu rekrutacyjnego:
  do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile
  zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
  8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator
  będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
  podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
  9. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
  momencie, drogą pisemną - na adres ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość lub drogą elektroniczną - na adres
  [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą
  uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w
  bieżącym procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana
  udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
  13. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.