Oferta pracy

Młodszy Koordynator Zespołu Szkoleń (Executive Education)

ICAN InstitueO firmie

ICAN Institue

aleja Niepodległości 18

Warszawa

Zacznij swoją karierę i rozwój z ICAN Institute!

Jako ICAN Instutute jesteśmy właścicielem ICAN Business Insight – serwisu łączącego cały obszar naszej działalności: wydawniczej, konsultingowej, szkoleniowej, badawczej oraz eventowej.

Jesteśmy wydawcą „ICAN Management Review” i jedynym w Europie przedstawicielem „MIT Sloan Management Review”, jak również twórcą polskiej edycji „Harvard Business Review”. Współpracujemy z najlepszymi na świecie ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. Harvard Business School, Stanford University, Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego, Columbia Business School oraz Rotman School of Management.

Od 1997 roku konsekwentnie realizujemy misję wspierania polskich przedsiębiorców i menedżerów, dostarczając im najaktualniejszą wiedzę w zakresie m.in. strategii, przywództwa, zarządzania i sprzedaży.

Poszukujemy kandydata na stanowisko

MŁODSZY KOORDYNATOR ZESPOŁU SZKOLEŃ

Zapraszamy Cię do współpracy w zespole Executive Education, w którym:

 • Pracujemy nad tworzeniem i realizacją złożonych programów rozwojowych dla menedżerów każdego szczebla polskich i międzynarodowych organizacji
 • Realizujemy niebanalne i cenione na rynku szkolenia, warsztaty, konferencje, kongresy, webinary
 • Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie
 • Współpracujemy z najlepszymi ekspertami, trenerami i konsultantami na rynku
 • Tworzymy i realizujemy digitalne rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji
 • Zmieniamy rzeczywistość funkcjonowania wielu liderów i ich zespołów – przekonaj się sam!

Aplikuj już teraz, jeżeli:

 • Masz już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe, w środowisku biznesowym
 • Jesteś absolwentem studiów wyższych lub studiujesz zaocznie
 • Jesteś samodzielny/a, szybko podejmujesz decyzje i nie boisz się sytuacji trudnych – warunek konieczny!
 • Biegle posługujesz się programami MS Office (w szczególności Power Point – niebanalne prezentacje to u nas codzienność!)
 • Interesujesz się rozwojem ludzkim
 • Chcesz swoją przyszłość związać z branżą szkoleniową, doradczą, wydawniczą, HR
 • Interesuje Cię jak realizuje się duże i złożone programy szkoleniowe, konferencje, kongresy
 • Lubisz wyzwania, pracę w systemie projektowym, dobrą atmosferę i kawę :)
 • Jesteś gotowy/a do podjęcia długofalowej współpracy, w pełnym wymiarze godzin

Jeśli się sprawdzisz gwarantujemy:

 • Pracę pełną ciekawych wyzwań i samodzielnych projektów
 • Pracę w systemie zarówno stacjonarnym jak i zdalnym
 • Możliwość realizacji indywidualnej ścieżki kariery i rozwoju
 • wzięcie udziału w wybranym przez Ciebie rocznym programie rozwojowym (jego wartość to nawet 40 000 PLN)
 • Jako pracownik ICAN Institute uzyskasz dostęp do bazy wiedzy ICAN Institute, w tym artykułów publikowanych w MIT Sloan Management Review Polska i ICAN Management Review oraz programów rozwojowych, w tym digitalnych

Jak się do nas zgłosić?

 • Nie wysyłaj nam nudnego CV – chcemy poznać Twoją energię!
 • Nagraj 3 minutowe wideo, w trakcie którego opowiesz kilka słów o sobie, o tym jakie masz plany zawodowe i dlaczego chcesz dostać się do ICAN Institute!
 • Prześlij je nam mailowo na adres: [email protected]
 • W mailu dołącz klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku użytego w wideo potrzebnego do realizacji procesu rekrutacji!

Zacznij z nami swoją przygodę już 4 stycznia!

Całość procesu rekrutacji przeprowadzana jest zdalnie, dla Twojego i naszego bezpieczeństwa :)

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy