Ta oferta pracy jest nieaktualna od 269 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Księgowy/a Regionu

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 2018-05-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy Księgowy/a Regionu
  Miejsce zatrudnienia: Regionalne Centrum Księgowości Castorama, Kraków. 

  Miejsce pracy:  Kraków

  Twoja rola:

  • wprowadzanie danych do systemu magazynowego (księgowanie Fv/Fvk towarowych);
  • wyjaśnienie niezgodności pomiędzy dostawą a dokumentem;
  • księgowanie faktur kosztowych;
  • rozliczanie sprzedaży fiskalnej;
  • rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników.

  Twoje doświadczenia i umiejętności:

  • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów;
  • dobra znajomość pakietu MS Office;
  • dokładność, terminowość, systematyczność;
  • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;
  • znajomość języka angielskiego.
  logos
   
   
  top
  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział I z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-255), przy ul. Krakowiaków 78, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
   
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.castorama.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
   
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 
   
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.
   
  Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
   
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.