Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Laborant [K/M]

HemPoland Sp. z o.o. O firmie

3 8004 400 brutto / mies.
 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

HemPoland Sp. z o.o. to część międzynarodowej grupy The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. i jednocześnie pierwsza w Polsce firma, która uzyskała licencję na prowadzenie upraw i przetwórstwa konopi włóknistych. Od początku istnienia stawiamy na dynamiczny rozwój i inwestujemy w rozwiązania innowacyjne na skalę światową. Nasz zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu gwarantują troskę o jakość produkcji na każdym jej etapie. 

 

Do naszego Zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy Laborant [K/M]
Miejsce pracy: Elbląg

Rozwijamy się, ciągle poszerzamy swoje kompetencje i jesteśmy skoncentrowani na komunikacji. Aktualnie poszukujemy do naszej Organizacji Młodszego Laboranta, który będzie odpowiadać za przygotowywanie próbek do analizy, obsługę naszych urządzeń laboratoryjnych oraz opracowywanie wyników analiz. Dołącz do naszego Zespołu i wraz z nami działaj w myśl zasady „Make Life Better” dla milionów ludzi na całym świecie!


Doświadczenie, które pozwoli nam podjąć współpracę:

 • Wykształcenie techniczne w zakresie chemii lub ochrony środowiska; wykształcenie wyższe z dziedziny chemii lub ochrony środowiska będzie wartością dodaną;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w laboratorium;
 • Znajomość obsługi pakietu Office;
 • Dokładność, sumienność i precyzja w realizacji codziennych zadań;
 • Punktualność;
 • Wysoka sprawność manualna;
 • Umiejętność obsługi HPLC i GC będzie dużym plusem.

Codzienne działania, które czekają na Ciebie w HemPoland:

 • Przygotowywanie próbek do analizy oraz opracowywanie wyników analiz;
 • Obsługa HPLC, GC i innych urządzeń laboratoryjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej – w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Dbałość o czystość stanowiska pracy;
 • Kontrola nad procesami jakości i bezpieczeństwa żywności w sposób zapewniający spełnienie wymagań klientów.

Z naszej strony zapewniamy:

 • Wynagrodzenie: 3 800,00 – 4 400,00 PLN brutto;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Przyjazną atmosferę, w której człowiek i jego bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze;
 • Możliwość rozwoju w dynamicznym miejscu, gdzie codzienne aktywności są źródłem uśmiechu i satysfakcji;
 • Benefity, które pragniemy Ci zaoferować: pakiet medyczny LUXMED (poziom TOP), karta sportowa FitProfit, dodatkowe ubezpieczenia, atrakcyjne rozwiązania dotyczące dostępności naszych produktów, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty wewnętrzne (i wiele innych, np. szkolenia wewnętrzne, wspólne świętowanie sukcesów Organizacji).
Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą kliknij APLIKUJ.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Prosimy o zawarcie poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody w przesyłanym do nas CV:

„Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HEMPOLAND Sp. z o.o. z siedzibą Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:

 • objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
 • zawartym w liście motywacyjnym;
 • wskazanym w formularzu lub kwestionariuszu rekrutacyjnym;
 • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
 • informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji;
 • informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców lub zleceniodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV, liście motywacyjnym lub formularzu.”

Ponadto kandydat przyjmuje do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda, jak również pozostałe zgody wskazane poniżej, udzielane w ramach procesu rekrutacyjnego, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Administratorem danych osobowych kandydata jest HemPoland Sp. z o.o. z siedzibą Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534517, posiadająca nr NIP: 578-311-59-91; nr REGON: 360289332, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 PLN, zwana dalej HemPoland.

3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: [email protected]

4. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim, a także innym odbiorcom, w szczególności spółkom z grupy kapitałowej HemPoland, w tym spółce matce The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. z siedzibą w Kanadzie, zgodnie z decyzją KE UE nr 2002/2/WE, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, operatorom pocztowym.

5. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).

6. Kandydatowi przysługuje, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze kandydata danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.

 

Celem usprawnienia procesu rekrutacji, kandydat może w przesłanym CV zawrzeć również poniższe oświadczenia o wyrażeniu zgody:

 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez HEMPOLAND Sp. z o.o., na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce w okresie następnych 12 miesięcy)."
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez HemPoland Spółka z o.o., w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i zawarcia umowy na potrzeby wewnętrzne Spółki w okresie trwania zawartej umowy.”
 • „Wyrażam zgodę na udostępnienie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przez HemPoland Spółka z o.o. przekazanych przeze mnie danych osobowych, o których mowa powyżej wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także spółkom z grupy kapitałowej HemPoland.”

Ogłoszenie archiwalne