Administratorem danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F
 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila [email protected] lub pisemnie na adres Fibrain Sp. z o.o. Rogoźnica 312 36-060 Głogów Małopolski z dopiskiem „Dane osobowe”
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
 
a)            realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach rekrutacyjnych/formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 
b)           w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: [email protected]  
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, spółki powiązane z Administratorem danych (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), dostawcy usług hostingowych.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
FIBRAIN Sp. z o.o.

Młodszy magazynier

FIBRAIN Sp. z o.o.O firmie

 • Zaczernie (pow. rzeszowski), podkarpackie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 13 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

FIBRAIN Sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych polskich producentów osprzętu dla szeroko pojętej telekomunikacji XXI wieku. Obecnie firma zaliczana jest do grona  liderów w Europie firm zajmujących się produkcją innowacyjnych rozwiązań światłowodowych oraz kompleksowych systemów do budowy sieci światłowodowych FTTX. W skład FIBRAIN Sp. z o.o. wchodzą trzy zakłady produkcyjne o bardzo dużej innowacyjności produkujące zaawansowane technologie światłowodowe. W jednym z zakładów odbywa się produkcja kabli światłowodowych. Oferta ciągle jest poszerzana o własne produkty sygnowane marką FIBRAIN. Firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży z centralą w Rzeszowie oraz oddziałami w Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie.

Młodszy magazynier
Miejsce pracy:
Zaczernie k/Rzeszowa
 

Zadania:

 • Uczestnictwo w pracach magazynowych (wydania magazynowe, praca w systemie CDN, pakowanie towarów i przygotowywanie ich do wysyłki, wydawanie surowców),
 • Obsługa przewijarki  kabli i konfekcjonowanie kabli,
 • Całościowa obsługa gospodarki odpadami - wydawanie pustych opakowań na odpady,
 • Praca w systemie 2 lub 3-zmianowym

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień UDT na obsługę wózków z napędem na paliwo ciekłe i gazowe + wymiana butli.

Oferujemy:

 • Stabilna pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Forma zatrudnienia: umowa o prace w pełnym wymiarze godzin,
 • Wynagrodzenie: płaca podstawowa + premia zadaniowa,
 • Karta Multisport,
 • Prywatna opieka medyczna
Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać za pomocą Aplikuj z nagłówkiem e-maila w postaci: Kandydatura [ZAC-04/MAG/20] imię i nazwisko, stanowisko: Młodszy magazynier
Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)."
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

FIBRAIN Sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych polskich producentów osprzętu dla szeroko pojętej telekomunikacji XXI wieku. Obecnie firma zaliczana jest do grona  liderów w Europie firm zajmujących się produkcją innowacyjnych rozwiązań światłowodowych oraz kompleksowych systemów do budowy sieci światłowodowych FTTX. W skład FIBRAIN Sp. z o.o. wchodzą trzy zakłady produkcyjne o bardzo dużej innowacyjności produkujące zaawansowane technologie światłowodowe. W jednym z zakładów odbywa się produkcja kabli światłowodowych. Oferta ciągle jest poszerzana o własne produkty sygnowane marką FIBRAIN. Firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży z centralą w Rzeszowie oraz oddziałami w Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie.

Młodszy magazynier
Miejsce pracy:
Zaczernie k/Rzeszowa
 

Zadania:

 • Uczestnictwo w pracach magazynowych (wydania magazynowe, praca w systemie CDN, pakowanie towarów i przygotowywanie ich do wysyłki, wydawanie surowców),
 • Obsługa przewijarki  kabli i konfekcjonowanie kabli,
 • Całościowa obsługa gospodarki odpadami - wydawanie pustych opakowań na odpady,
 • Praca w systemie 2 lub 3-zmianowym

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień UDT na obsługę wózków z napędem na paliwo ciekłe i gazowe + wymiana butli.

Oferujemy:

 • Stabilna pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Forma zatrudnienia: umowa o prace w pełnym wymiarze godzin,
 • Wynagrodzenie: płaca podstawowa + premia zadaniowa,
 • Karta Multisport,
 • Prywatna opieka medyczna
Zgłoszenia wraz z CV proszę wysyłać za pomocą Aplikuj z nagłówkiem e-maila w postaci: Kandydatura [ZAC-04/MAG/20] imię i nazwisko, stanowisko: Młodszy magazynier
Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)."
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez FIBRAIN Sp. z o.o. siedzibą w 36-062 Zaczernie 190F, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Ogłoszenie archiwalne