Ta oferta pracy jest nieaktualna od 147 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy prawnik

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-06-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszy prawnik
  Miejsce pracy: Warszawa

  Co będzie należało do Twoich zadań:

  • przygotowanie research’y i analiz prawnych (w tym odnośnie zagranicznych jurysdykcji),
  • przygotowywanie dokumentów na potrzeby klientów,
  • opiniowanie dokumentów pod względem formalno-prawnym,
  • analiza zmian w przepisach prawnych, dotyczących bezpośrednio działalności spółek,
  • bieżące wsparcie pracy działu prawnego,
  • wsparcie działu prawnego w zakresie czynności administracyjnych, w tym: prowadzenie rejestru umów, archiwizacja i rejestr dokumentów.

  Jeśli:

  • jesteś absolwentem studiów prawniczych lub aplikantem,
  • znasz bardzo dobrze język angielski,
  • znasz prawo cywilnehandlowe, gospodarcze, masz podstawową znajomość prawa własności intelektualnej,
  • jesteś komunikatywny i lubisz pracować w zespole,
  • jesteś samodzielny i posiadasz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów
  • chcesz rozwijać się w zespole doświadczonych prawników in-housowych.

   to czekamy właśnie na Ciebie!

  Co oferujemy:

  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość rozwiązywania nietuzinkowych case’ów,
  • nieformalną atmosferę pracy z jasno określonymi zadaniami,
  • owocowe wtorki i lokalizację w samym Centrum.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

  W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dodanie następującej zgody:

  „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.”

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Długa 29 lok.226, 00-238 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: [email protected]

  Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej zwane RODO).

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ich uzyskania lub do wycofania zgody. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 6 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych to: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług IT, dostawcy usług służących rekrutacji.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.