Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Młodszy Programista / Programista /Starszy Programista

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Lublin

  Lublin, lubelskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.

 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.

 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.

 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.

 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.

 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.

 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.

 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)

 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu

 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

Nasze wymagania

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie wyższe,

- Umiejętność programowania w językach Java 11+ oraz TypeScript,

- Znajomość bibliotek SpringBoot, Hibernate,

- Znajomość frameworka Angular 8+,

- Umiejętność pisania testów jednostkowych, znajomość Junit,

- Wiedza z zakresu relacyjnych baz danych (PostgreSQL)Wiedza z zakresu SQL – PostgreSQL,

- Umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT,

- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

- Umiejętność logicznego myślenia,

- Umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:

- Umiejętność programowania w języku Kotlin,

- Znajomość bibliotek Liquibase, PrimeNG,

- Znajomość frameworka JaVers,

- Znajomość narzędzi Intellij IDEA, Jira, Jenkins,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanbana

To oferujemy

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,

 • stałe zatrudnienie,

 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,

 • nowoczesne technologie,

 • szkolenia merytoryczne i językowe,

 • bogaty pakiet socjalny,

 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 14.10.2022
 • email

  [email protected]

  z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

 • pocztą

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

  z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

 • osobiście

  Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa

  (kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

  z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)

4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 14.10. 2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa

(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/DI/31/22

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Uwaga

Na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę;

Na stanowisku Programisty wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu wyższym nie wymagany jest staż pracy na umowę o pracę.

Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Programista / Programista /Starszy Programista

Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania

Przewiń do profilu firmy