Młodszy programista robotów przemysłowych

 • opolskie
 • Specjalista
 • 16.11.2018
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 16.12.2018)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Młodszy programista robotów przemysłowych

  Miejsce pracy: siedziba firmy w Rokietnicy koło Poznania, projekty w Polsce i za granicą
  Oferujemy:
  • Umowę o pracę
  • Udział w interesujących projektach
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
  • Cykliczne szkolenia podnoszące Twój potencjał zawodowy
  • Narzędzia niezbędne do pracy z robotami

  Wymagania:

  • Wykształcenie techniczne, specjalizacja: Automatyka, Robotyka, Mechatronika
  • Samodzielność, odpowiedzialność, sumienność
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
  • Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów za granicę
  • Prawo jazdy kat. B

  Zadania:

  • Konfiguracja i programowanie online robotów przemysłowych (KUKA, FANUC, ABB, KAWASAKI)
  • Uruchamianie i optymalizacja cyklu pracy linii przemysłowych
  • Przygotowywanie dokumentacji zgodnie ze specyfikacją klienta
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   
  Przesyłając niniejsze curriculum vitae wraz z niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae na warunkach wskazanych poniżej.
   
  Administratorem danych osobowych jest spółka RobotiseIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rokietnicy, ul. Topolowa 17, 
  62-090 Rokietnica, numer KRS: 0000729655, numer REGON: 380066409, numer NIP: 7811971942 (dalej "RobotiseIT"). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.robotiseit.eu

  Dane kontaktowe: adres e-mail: [email protected]

   RobotiseIT z momentem udzielenie zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udostępnienia ich podmiotom współpracującym w RobotiseIT (odbiorcom) dla przeprowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych u odbiorców na dowolne stanowisko tj. w szczególności:

  • kontaktu w celu jej sprawnego przeprowadzenia i umówienia spotkania rekrutacyjnego, a także
  • w celu oceny zawartych w curriculum vitae informacji pod kątem oceny spełniania warunków rekrutacyjnych.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "Rozporządzenie").
   
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi RobotiseIT współpracuje w zakresie przeprowadzenia u nich rekrutacji (odbiorcy).


  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

  W związku z przetwarzaniem przez RobotiseIT danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

  Realizacja wyżej wymienionych praw następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail: [email protected]