Oferta pracy

nr ref.: ARiMR/DI/42/21

Młodszy Programista/Starszy Programista w Departamencie Informatyki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna 9 godzin
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Młodszy Programista/Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania
Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DI/42/21

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: ARiMR/DI/42/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę  

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

  Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub studia podyplomowe w wymaganym obszarze
 • Roczne doświadczenie zawodowe w co najmniej średniej wielkości projektach
 • Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i skalowanie aplikacji
 • Znajomość Spring Framework, Spring Boot, JPA/Hibernate
 • Znajomość bibliotek apache commons/mapstruct (lub odpowiednik)/slf4j/hazelcast (lub odpowiednik:  
 • ecache, redis), lombok
 • Wiedza z zakresu SQL (np. znajomość PostgreSQL, Oracle)
 • Wiedza z zakresu testów jednostkowych (TestNG/JUnit/Spock)
 • Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins, ApacheJMeter

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę i wykształcenie wyższe;

Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość Angular w wersji 2 lub wyższej
 • Znajomość Spring Cloud
 • Znajomość Apache kafka lub/i innych mesage brokerów jak RabbitMQ, Apache ActiveMQ itp.
 • Znajomość Kuberetes (minicube i/lub OpenShift i/lub OKD)
 • Znajomość Keycloak
 • Znajomość Oracle PL/SQL
 • Znajomość XML
 • Znajomość platformy Aurea BPM
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy 

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 11 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34
bottom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Młodszy Programista/Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania
Numer ref.: nr ref.: ARiMR/DI/42/21

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: ARiMR/DI/42/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę  

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

  Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne lub studia podyplomowe w wymaganym obszarze
 • Roczne doświadczenie zawodowe w co najmniej średniej wielkości projektach
 • Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i skalowanie aplikacji
 • Znajomość Spring Framework, Spring Boot, JPA/Hibernate
 • Znajomość bibliotek apache commons/mapstruct (lub odpowiednik)/slf4j/hazelcast (lub odpowiednik:  
 • ecache, redis), lombok
 • Wiedza z zakresu SQL (np. znajomość PostgreSQL, Oracle)
 • Wiedza z zakresu testów jednostkowych (TestNG/JUnit/Spock)
 • Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins, ApacheJMeter

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę i wykształcenie wyższe;

Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość Angular w wersji 2 lub wyższej
 • Znajomość Spring Cloud
 • Znajomość Apache kafka lub/i innych mesage brokerów jak RabbitMQ, Apache ActiveMQ itp.
 • Znajomość Kuberetes (minicube i/lub OpenShift i/lub OKD)
 • Znajomość Keycloak
 • Znajomość Oracle PL/SQL
 • Znajomość XML
 • Znajomość platformy Aurea BPM
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy 

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 11 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/DI/42/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne