Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Projektant Orurowania

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 2019-04-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Korporacja Fluor – jesteśmy globalnym liderem wśród firm inżynieryjnych zajmujących się usługami projektowania, kompletacji dostaw, budownictwa przemysłowego, utrzymania ruchu i zarządzania projektami.
  Biuro w Gliwicach dostarcza usługi dla przemysłu biotechnologicznego, chemicznego, petrochemicznego
  oraz rafineryjnego.

  W związku z rozwijaniem struktur organizacyjnych poszukujemy osób zainteresowanych pracą w naszym dziale Orurowania na stanowisku:
  Młodszy Projektant Orurowania
  Miejsce pracy: Gliwice


  P
  odstawowy zakres obowiązków:

  • Projektowanie i modelowanie instalacji chemicznych w systemie 3D
  • Tworzenie rysunków 2D schematów technologicznych
  • Przeglądy dokumentacji technicznej

  Wymagania:

  • Student ostatniego roku lub absolwent studiów technicznych (preferowane wydziały: energetyczny, mechaniczny, chemiczny)
  • Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego (współpraca z innymi biurami Fluor na świecie)
  • Praktyczna znajomość programu AutoCAD
  • Znajomość programów do projektowania 3D, takich jak SMART 3D, Plant 3D, PDS/PDMS jest mile widziana. Dla osób nieznających ww. oprogramowania Fluor zorganizuje odpowiedni kurs.
  • Rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne
  • Dostępność do pracy w wymiarze 35-40 h/tygodniowo (dajemy możliwość elastycznego układania grafiku i godzin pracy)

  Oferujemy:

  • Dzięki dogodnej lokalizacji naszej siedziby (samo Centrum Gliwic) oraz elastycznym godzinom pracy umożliwiamy pogodzenie pracy zawodowej ze studiami
  • Możliwość rozwijania się w zakresie projektowania 3D
  • Pracę w międzynarodowych zespołach projektowych
  • Stałe wsparcie opiekuna wdrażającego w zakres powierzonych zadań
  • Przyjazną atmosferę pracy w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, opartej na wspieraniu wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Wykorzystywanie w pracy nowoczesnych narzędzi projektowych
  Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do przesyłania aplikacji za pomocą przycisku aplikuj.
  aplikuj

  Przed złożeniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej

  Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:
  „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”,
  w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  bottom

  Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

   I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

   II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

  2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

  - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) Prawo dostępu do danych osobowych

  b) Prawo do sprostowania danych osobowych

  c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

  d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  f) Prawo do przeniesienia danych

   

  Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

  a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

  b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

  c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

  Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.