IBSS BIOMED S.A.

Młodszy Specjalista - Analityk

IBSS BIOMED S.A.O firmie

IBSS BIOMED S.A.

Aleja Sosnowa 8

Kraków

top

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty, sprzedawane w ponad dwudziestu krajach. 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA - ANALITYK
w Laboratorium Chemicznym Działu Kontroli Jakości
umowa na zastępstwo

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie analiz chemicznych i fizykochemicznych w ramach kontroli surowców, półproduktów, walidacji procesu, walidacji mycia, monitoring środowiska,
 • sporządzanie roztworów/ odczynników/wzorców do analiz,
 • przeprowadzanie kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • dokumentowanie badań zgodnie z zasadami GMP/GLP,
 • przygotowywanie stanowiska pracy,
 • postępowanie z odczynnikami zgodnie z rozporządzeniem REACH,
 • opracowywanie kart charakterystyk dla produktów IBSS BIOMED S.A.,
 • walidacja metod analitycznych wraz z opracowywaniem Planu i Raportu Walidacyjnego,
 • opracowywanie/aktualizacja dokumentacji (procedury, instrukcje),
 • współpraca z laboratoriami kontraktowymi w zakresie badań fizykochemicznych.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne,
 • znajomość zasad pracy zgodnych z systemem GMP,
 • mile widziane doświadczenie z gospodarki odczynnikami zgodnie z REACH,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność, staranność, spostrzegawczość, sumienność,
 • znajomość języka angielskiego (poziom B2).

OFERUJEMY:

 • umowę o prace – umowę na zastępstwo
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwości szkolenia i rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
bottom

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty, sprzedawane w ponad dwudziestu krajach. 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA - ANALITYK
w Laboratorium Chemicznym Działu Kontroli Jakości
umowa na zastępstwo

OPIS STANOWISKA:

 • wykonywanie analiz chemicznych i fizykochemicznych w ramach kontroli surowców, półproduktów, walidacji procesu, walidacji mycia, monitoring środowiska,
 • sporządzanie roztworów/ odczynników/wzorców do analiz,
 • przeprowadzanie kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • dokumentowanie badań zgodnie z zasadami GMP/GLP,
 • przygotowywanie stanowiska pracy,
 • postępowanie z odczynnikami zgodnie z rozporządzeniem REACH,
 • opracowywanie kart charakterystyk dla produktów IBSS BIOMED S.A.,
 • walidacja metod analitycznych wraz z opracowywaniem Planu i Raportu Walidacyjnego,
 • opracowywanie/aktualizacja dokumentacji (procedury, instrukcje),
 • współpraca z laboratoriami kontraktowymi w zakresie badań fizykochemicznych.

PROFIL KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne,
 • znajomość zasad pracy zgodnych z systemem GMP,
 • mile widziane doświadczenie z gospodarki odczynnikami zgodnie z REACH,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność, staranność, spostrzegawczość, sumienność,
 • znajomość języka angielskiego (poziom B2).

OFERUJEMY:

 • umowę o prace – umowę na zastępstwo
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • możliwości szkolenia i rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne