Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista do spraw rozliczeń

 • Warszawa, mazowieckie
 • Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-07-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  poszukuje kandydatów do pracy w dziale operacyjnym (back office) na stanowisko:

  Młodszy specjalista do spraw rozliczeń
  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Przewidywany zakres obowiązków:

  • obsługa i bieżące wyceny funduszy inwestycyjnych (kontrola poprawności wycen funduszy),
  • sporządzanie bieżącej dokumentacji operacyjnej (dyspozycje, raporty, przelewy itp.),
  • współpraca z domami maklerskimi i bankami w zakresie potwierdzania i rozliczania transakcji,
  • sporządzanie instrukcji rozliczeniowych dla banków depozytariuszy

  Wymagania stawiane kandydatom:

  • znajomość zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi,
  • znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, instrumenty pochodne),
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (MS Word, Excel, Access),
  • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość języka angielskiego,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale operacyjnym firmy Asset Management, biura maklerskiego, banku lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

  W zamian oferujemy:

  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • perspektywy rozwoju zawodowego,
  • rozbudowany pakiet socjalny oraz uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym.


  Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pośrednictwem przycisku:

  Prosimy o dopisanie nazwy stanowiska w temacie maila oraz o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.”

  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  INFORMACJE PEKAO TFI S.A. DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

  1. Administrator danych

  Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.

  Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 640 40 00 lub pisemnie: Pekao TFI S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa.

  1. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie:

  - przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane osobowe wskazane w tym akcie prawnym)

  - zgody - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie ww. przepisu

  1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w Pekao TFI S.A.: adres [email protected]
  1. Okres przechowywania danych

  Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych lub przeniesienia danych do innego administratora danych, nie dłużej niż 6 miesięcy do chwili zakończenia procesu rekrutacji.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Pekao TFI S.A. nie dokonuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe kandydatów.