mBank S.A.

Młodszy Specjalista ds. akwizycji - dealer

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  do: 3 cze 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Współpraca
z ekspertami
Świeża kawa
bez limitu
Przyjazna atmosfera
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji Możliwość rozwoju w grupie mBanku
Młodszy Specjalista ds. akwizycji - dealer [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: PKA/022/0520

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Aktywizacja klientów firmowych/indywidualnych w zakresie wymiany walut w części korporacyjnej mBanku w ramach wyznaczonych planów
 • Budowanie relacji z klientami powierzonego portfela
 • Nieustanne budowanie kompetencji w zakresie produktów Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych
 • Ścisła współpraca z dealerami walutowymi

Masz to coś?

 • Doświadczenie w telefonicznej pracy z klientami/sprzedaży produktów bankowych i usług dla klienta firmowego
 • Umiesz identyfikować potrzeby klientów i budować długofalowe relacje poprzez zdalne kanały obsługi
 • Potrafisz realizować wyznaczone cele
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
 • Otwartość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą  
 • Możliwość poznania w praktyce zagadnień dotyczących obsługi klienta i negocjacji biznesowych
 • Różnorodność podejmowanych zagadnień i możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi
 • Możliwość wpływania na rozwój produktowy w odpowiedzi na identyfikowane potrzeby klientów
 • Możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością
z codziennych zadań!
Młodszy Specjalista ds. akwizycji - dealer [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: PKA/022/0520

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Aktywizacja klientów firmowych/indywidualnych w zakresie wymiany walut w części korporacyjnej mBanku w ramach wyznaczonych planów
 • Budowanie relacji z klientami powierzonego portfela
 • Nieustanne budowanie kompetencji w zakresie produktów Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych
 • Ścisła współpraca z dealerami walutowymi

Masz to coś?

 • Doświadczenie w telefonicznej pracy z klientami/sprzedaży produktów bankowych i usług dla klienta firmowego
 • Umiesz identyfikować potrzeby klientów i budować długofalowe relacje poprzez zdalne kanały obsługi
 • Potrafisz realizować wyznaczone cele
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
 • Otwartość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą  
 • Możliwość poznania w praktyce zagadnień dotyczących obsługi klienta i negocjacji biznesowych
 • Różnorodność podejmowanych zagadnień i możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi
 • Możliwość wpływania na rozwój produktowy w odpowiedzi na identyfikowane potrzeby klientów
 • Możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne