Ta oferta pracy jest nieaktualna od 276 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy specjalista ds. analiz i raportowania w dziale kontrolingu

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 19.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Celem działań  Firmy Skraw- Mech Sp. z o.o.  jest osiągniecie wiodącej pozycji na rynku nie tylko w zakresie cięcia laserowego, konstrukcji i obróbki skrawaniem, ale także sukcesywne poszerzanie zakresu naszych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

  Młodszy specjalista ds. analiz i raportowania w dziale kontrolingu
  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Zakres obowiązków:

  • analiza danych produkcyjnych i sprzedażowych
  • stałe monitorowanie przepływu oraz jakości danych
  • przygotowywanie raportów cyklicznych oraz analiz ad-hoc
  • proponowanie usprawnień oraz nowych rozwiązań analitycznych

  Wymagania:

  • wysokie umiejętności analityczne
  • skrupulatność
  • znajomość MS Excel w stopniu co najmniej dobrym
  • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
  • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
  • mile widziane wykształcenie o profilu matematycznym lub pokrewnym
  • znajomość problematyki rachunkowości zarządczej będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów
  • pracę w przyjaznej atmosferze

  Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV) wraz z zamieszczoną w treści klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

   
   
  Pragniemy poinformować, iż:
  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniczny SKRAW-MECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082), przy ul. Zygmunta Augusta 11,
  2. w sprawie Ochrony Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected],
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
  4. podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
  6. odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:
  1)  upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
  2)  w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
  3)  w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,
  1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
  3. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
  5. decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.