Oferta pracy

Młodszy Specjalista ds. analiz

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Młodszy Specjalista ds. analizNumer ref.: PKA/018/0221


Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo


Czym zajmujemy się w mBanku?

Departament Analiz Domu Maklerskiego mBanku od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce analiz giełdowych w Polsce, czego potwierdzeniem są wyniki rankingów przygotowywanych przez Gazetę Giełdy Parkiet na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród inwestorów instytucjonalnych. Obecnie poszukujemy do Naszego Zespołu osoby, która będzie zainteresowana:

 • wsparciem zespołu analiz w tworzeniu publikacji analitycznych
 • przygotowywaniem analiz pod okiem doświadczonego analityka (przyporządkowanie sektorowe)
 • współorganizacją konferencji i spotkań dla klientów online
 • współpracą z innymi jednostkami oraz przygotowywaniem i aktualizacją arkuszy danych przesyłanych cyklicznie do klientów
 • udział w przygotowywaniu ofert publicznych


Czego od Ciebie oczekujemy:

 • rozwiniętych zdolności analitycznych oraz umiejętności wyciągania wniosków
 • umiejętności prezentowania wyników analiz w jasny i zrozumiały sposób odbiorcom na różnych szczeblach zarządczych
 • możesz pochwalić się ugruntowaną wiedzą z zakresu bankowości i finansów oraz zagadnienia typu bilans i P&L nie są Ci obce
 • biegle posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności Excel oraz Power Point)
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
 • cechujesz się wysoką odpowiedzialnością za powierzone Ci zadania
 • doskonale odnajdujesz się w pracy w grupie, a przy tym jesteś osobą dokładną, sumienną i samodzielną.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne