Ta oferta pracy jest nieaktualna od 135 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Młodszy Specjalista ds. Assistance

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Młodszego Specjalisty ds. Assistance

  Miejsce pracy: Warszawa
  Dlaczego warto z nami pracować?
  • bo jesteśmy zgranym Zespołem, z którym nigdy nie będziesz się nudzić!
  • bo zapewnimy Ci szeroki wachlarz szkoleń, które pozwolą Ci czuć się pewnie w tym co robisz i rozwiną Twoje umiejętności!
  • bo poza wynagrodzeniem podstawowym, oferujemy zachęcający system premiowy, dofinasowanie do karty MultiSport, oraz dojazd do pracy firmowym autobusem

  Co będziesz robić?

  • wspierać naszych Klientów, którzy będą potrzebowali Twojej pomocy w każdej części Polski i Europy
  • koordynować pracę Partnerów zewnętrznych w zakresie holowania uszkodzonych pojazdów i organizacji pojazdów zastępczych

  Wystarczy, że

  lubisz pomagać ludziom, masz pozytywne nastawienie do drugiej osoby, swobodnie posługujesz się językiem angielskim i jesteś gotowy do pracy zmianowej – również w godzinach nocnych!

   

  Zainteresowany/Zainteresowana?

  Jeżeli myślisz, że fajnie byłoby dołączyć do mojego zespołu, a przynajmniej wzajemnie się poznać i sprawdzić, czy do siebie pasujemy, prześlij swoją aplikację klikając w przycisk

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez „Grupę” (definicja Grupy poniżej w treści klauzuli informacyjnej) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
   
  Jeżeli dodałeś do swojego CV dodatkowe dane jak np. zdjęcie, informacje o zainteresowaniach, prosimy o wklejenie do CV następującej zgody: treść zgody na nadmiarowe dane. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych personelu
   
  Vienna Insurance Group: Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o., Capitol sp. z o.o.,  Compensa Dystrybucja sp. z o.o.,  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Spółdzielnia Usługowa VIG IT, Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. Vienna Insurance Group, Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o., Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group („Grupa”) przetwarza dane osobowe potencjalnych pracowników oraz współpracowników w związku z prowadzeniem wspólnych rekrutacji przez Spółki Grupy. W tym materiale wyjaśniamy, jak i dlaczego Grupa przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób dba o ich ochronę.
   
  Cel przetwarzania
  1. Spółki Grupy są współadministratorami Twoich danych osobowych. Cel przetwarzania stanowi prowadzenie przez Grupę wspólnych rekrutacji obecnie oraz w przyszłości. Oznacza to, że Grupa decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi rekrutacjami. Następnie Twoje dane zostaną przekazane w procesie rekrutacji do konkretnej Spółki Grupy, która stanie się oddzielnym administratorem danych osobowych w zakresie realizacji warunków zatrudnienia. Twoje dane przetwarzane przez Grupę to te, które zostały wskazane przez Ciebie w CV.
  2. Grupa dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Przetwarzanie Twoich danych przez Grupę następuje na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach wspólnego celu przetwarzania (wspólne rekrutacje). Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedniej zgody. Pamiętaj, że zawsze w takiej sytuacji decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Ciebie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie. Oznacza to, że nie będziesz brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  2. W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody po przeprowadzeniu rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostaniesz uwzględniony w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
  Odbiorcy danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Grupę innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący z Grupą, np. doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Grupa zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem. Lista odbiorców, którym ujawniono Twoje dane, jest udostępniana do wglądu w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar Zasobów Ludzkich każdego ze współadministratorów.
  Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów Grupy wskazanych w tym dokumencie lub o których Grupa osobno poinformuje.
  2. Dane dotyczące wspólnej rekrutacji będą przechowywane przez cały czas jej trwania oraz do momentu odwołania zgody wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji, a następnie do momentu, w którym upłyną okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. Okres przechowywania danych osobowych, które Grupa przetwarza na podstawie przesłanki uzasadnionego interesu, jest zmienny w czasie. Uzależniony jest m.in. od stosowanych technologii i decyzji biznesowych Grupy. Aktualne informacje w tym zakresie są dostępne u Inspektora Ochrony Danych.
  4. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
  Transfer danych osobowych do państwa trzeciego
  1. Co do zasady Grupa nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.
  2. Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Grupę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Grupa  zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.
  Twoje prawa
  1. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.
  2. Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć na piśmie w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar Zasobów Ludzkich, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy, który znajdziesz poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Grupa ustosunkuje się do Twojego wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia. W tym samym terminie Grupa podejmie działania, które uzna za uzasadnione. W szczególnych przypadkach okres, w którym Grupa podejmie te działania, może zostać wydłużony do 3 miesięcy.
  3. Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw. odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat. Jeśli przetwarzanie będzie obejmowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących Twojej sytuacji, uzyskasz również informację o zasadach podejmowania takich decyzji, o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. W ramach tego prawa możesz także zażądać kopii swoich danych osobowych, przy czym tylko pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie. Druga i każda kolejna kopia będzie odpłatna.
  4. Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.
  5. Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Grupę na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Grupa otrzymała od Ciebie.
  7. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Grupy. Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Grupy.
  8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Grupę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  Dane kontaktowe
  1. Poniżej wskazujemy adresy korespondencyjne każdego ze współadministratorów. Masz możliwość kontaktu z nimi w zależności od Spółki z Grupy, która realizuje konkretną rekrutację:
  Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
   
  Capitol sp. z o.o. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 66 00
   
  Compensa Dystrybucja sp. z o.o. Vienna Insurance Group
   Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 61 00
   
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00
   
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczen na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00
   
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Noakowskiego 22,00-668 Warszawa, tel. 22 575 25 25
   
  Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342 Warszawa, tel. 22 501 68 88
   
  Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342 Warszawa, tel.22 501 65 65
   
  Spółdzielnia Usługowa VIG IT
  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00
   
  Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 162,  02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00
   
  Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
   
  Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
  Schottenring 30, A-1010 Wien
   
  W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za obszar Zasobów Ludzkich Spółek Grupy, bezpośrednio lub pisząc na adres poczty elektronicznej [email protected], a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy.
  1.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.